scrisoare publică din 3 aprilie 2019 a 12 ambasade din România adresată Guvernului României Archive