sectia ideologicã a CC. al PCR evrei bolșevici Archive