SNGN Romgaz studiu cu PricewaterhouseCoopers contractată prin Direcţia Achiziţii Archive