tehnici de divizare a societatii si de implatare a urii Archive