toponimul Jidova (locul Jidovilor/Uriaşilor) Archive