Wilhelm Filderman Preşedinte al Federaţiei Uniunilor Comunităţilor Evreieşti din România Archive