Abuzuri

TÂRGU MUREŞ: HOȚUL NUMIT AQUASERV ȘI DECIZIA CIVILĂ 340/R/18.12.2012

În atenţia  Autoritatăţii Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de UtilitățiPublice (ANRSC)!     Despre problemele mureșenilor legate de activitatea  companiei […]

În atenţia  Autoritatăţii Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de UtilitățiPublice (ANRSC)!

    Despre problemele mureșenilor legate de activitatea  companiei monopolist-statale de furnizare a apei AQUASERV, am publicat un articol acum doi ani. În acea perioadă eram în plin război cu societatea pentru câștigarea unui drept al nostru: acela de a încheia contracte de furnizare a apei reci și a serviciilor de canalizare direct cu furnizorul, conform legilor apărute în 2006. A fost un război al rușinii din care, după trei ani, eu și tovarășa mea de luptă, d-na Maria Moldovan, am ieșit victorioase dar…  nu sută la sută. Decizia civilă irevocabilă nr. 340/R/2012 pronunțată de către cele trei „grații” ale completului de judecată al Tribunalului Comercial Mureș este atât „pro” cât și „contra” legii. O lege care, pusă în aplicare, lovește interesele de grup legate de mega-hoția de apă la nivel național.

Scurt istoric al cazului. Datoriile acumulate de Asociația de proprietari Nr. 6 și debranșarea ilegală de la sistemul de furnizare a apei potabile. Oprea Alexandru, fostul securist al AZOMUREȘ, președintele fără acte în regulă a asociației de proprietari. Conflictul de interese: Kiss Bela Gianino, jurist al AQUASERV SA și cenzor  la asociația de proprietari.

  Ca urmare a delapidărilor înregistrate la unele asociații de proprietari și a acumulării unor datorii imense față de furnizori, în toamna anului 2009 AQUASERV  a închis robinetul câtorva asociații de proprietari din Tg.Mureș, printre care și la asociația noastră(n.a.: Nr.6). Nu știu ce datorii au avut alții, dar la noi, în 9 septembrie, facturile neachitate au ajuns la fabuloasa suma de 57.000 lei – la Aquaserv și la 60.000 lei la Energomur(n.a.: furnizorul de apă caldă și agent termic). Din corespondența cu Aquaserv am aflat că Oprea Alexandru, autoproclamatul președinte al asociației, nu a contestat valoarea facturilor și nu a reclamat pierderi de apă, deși pe listele de cheltuieli ne-a calculat și încasat an de an, fără încetare, pierderi imense, care  în unele luni au ajuns la 105 mc pe bloc!

Întrucât situația i-a convenit de minune, nu a solicitat  nici  încheierea contractelor individuale în baza legilor 51 și 241 apărute în 2006. La mica înțelegere cu Oprea, care nu are un document oficial din care să rezulte calitatea de reprezentant al asociației de proprietari(vezi facsimilul primăriei din 2012) și  Kiss Bela Geanino, jurist al Aquaserv, compania a sărit  peste procedura legală  în vederea recuperării creanței-somarea conducerii asociației și acționarea ei în judecată, sistând în mod abuziv furnizarea apei timp de o săptămână. Debranșarea nu s-a făcut la toate blocurile, conform contractului actual fraudulos nr.3094/2004 încheiat între Aquaserv și Asociație, ci doar la câteva blocuri în care, pe rolul instanțelor existau pe rol procese de pretenții cu așa-zișii “rău platnici”. De comun acord cu președintele impostor, Aquaserv a adoptat o măsură punitivă în masă, umilitoare, care ne-a supus riscului  îmbolnăvirii cu boli infecțioase.

Mai mult, folosindu-și “haita” de cartier, Oprea și-a instigat jigodiile la violență împotriva proprietarilor cu care se afla în procese, sperând să obțină cu forța, înafara instanței, bani ce nu i se cuveneau. În felul acesta vroia să acopere gaura pe care a dat-o proprietarilor de-a lungul anilor, el și complicii săi fiind cercetați penal în dosarul 7914/P/2010 (n.a.: aflat la IPJ Mureș, Serviciul Cercetare a Fraudelor, în care se efectuează expertiză contabilă pe 8 ani).

Reacții după debranșare și demersuri legale. În vizită la Avocatul poporului. Legea 51/2006 și Legea 241/2006 republicată, cadrul legal pentru încheierea contractelor individuale cu proprietarii apartamentelor din blocurile de tip condominiu.

Ca urmare a aplicării acestei măsuri draconice,  am început să batem la ușile instituțiilor abilitate: Prefectură, Protecția Consumatorului, Direcția de Sănătate Publică, Avocatului Poporului. Acesta din urmă ne-a arătat că există cadrul legal care permite încheierea contractelor individuale de furnizare a apei potabile și a serviciilor de canalizare direct, cu proprietarii de apartamente din blocurile de tip condominiu ca și consumatori finali, indiferent de forma de proiectare și de distribuție a apei din blocurile existente: pe verticală sau pe orizontală. Este vorba de legile 51/2006-legea serviciilor comunitare de utilități publice și Legea 241/2006 republicată în 2008-legea serviciului de alimentare cu apă și canalizare.

După rebranșare, a cărei costuri au fost suportate tot de proprietari, am solicitat conducerii Aquaserv încheierea contractelor individuale. Răspunsul companiei a fost sfidător: „în prezent nu putem da curs solicitărilor dvs. ci doar când vor fi create condițiile tehnice”, fără a ne explica ce înseamnă condiții tehnice. Este vorba de tehnicile hoției la care cei interesați  nu vor să renunțe, în ciuda faptului că legile invocate de noi prevăd următoarele: art.42  din Legea 51/2006:” Furnizarea serviciilor de utilități se realizează în baza unui contract de furnizare/ prestări servicii încheiat între operator și utilizatorul direct “ și art.30 al.7 lit.a din Legea 241/2006 completată cu OUG 13/20.02.2008 și republicată în MO 145/26.02.2008: ” În cazul imobilelor condominiale existente, individualizarea consumurilor de apă rece în vederea repartizării pe apartamente individuale a costurilor aferente se face în funcție de modul de proiectare și realizare al instalațiilor interioare de distribuție adoptat, astfel: a)prin contoare individuale montate pe racordul propriu la intrare în fiecare apartament sau spațiu cu altă destinație-în cazul distribuției interioare orizontale; b)cu ajutorul repartitoarelor de costuri montate pe racordurile aparatelor/dispozitivelor de consum aferente fiecărui apartament-în cazul distribuției verticale”.

Dosarul 10.697/320/2009 al Judecătoriei Tg.Mureș și o sentință care frizează absurdul. HCL 125 și Regulamentul de funcționare și organizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Tg.Mureș . Practica judiciară folosită de Aquaserv pentru a încălca legea: sentința Radu Preda.

În 12 octombrie 2009 am dat societatea în judecată. Pe lângă capătul principal al cererii, am  solicitat daune morale și materiale.  La Judecătoria Tg.Mureș procesul a durat 8 luni. Pentru a nu fi obligată să încheie contractele, Aquaserv a invocat o serie de tertipuri. La termenul din 14 ian.2010, a scos la înaintare „Regulamentul de funcționare și organizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în Municipiul Tg.Mureș” aprobat, chipurile, prin HCL 125/2006 Anexa 7 care stabilește, la art.37: „Contractele de branșare/racordare și utilizare a apei potabile din rețeaua de distribuție a sistemului public de alimentare cu apă a Mun.Tg.Mureș se încheie de către Aquaserv cu următoarele categorii de utilizatori: agenți economici, instituții publice, asociații de proprietari/locatari, persoane fizice care nu locuiesc în cadrul unui condominiu. Prin urmare,  rezultă fără putință de tăgadă că Aquaserv are obligația de a încheia contract la nivelul contorului de branșament, în speță Asociația de Proprietari Nr.6 și nu la nivelul contorului de apartament care, potrivit legii, este definit ca repartitor de costuri și nu poate servi decontărilor economice între părți”. Deși regulamentul de la acea dată era nul de drept deoarece era nesemnat, neștampilat, nedatat și anacronic, pentru că nu se referea la Legile 51 și 241/2006 republicată, s-a dovedit a fi mai presus de lege!

 Dar… contorul de branșament este cel din căminul din fața blocurilor, care nu se citește decât din an în paști și asupra căruia noi, plătitorii, nu avem nici un control; este arhicunoscut faptul că pierderile de apă se înregistrează pe partea de conductă care leagă acest contor cu contoarele secundare din apartamente. Deci „jongleria”, adică furtul de apă, se face în cei  3 – 4  m de țeavă și se împarte, pe șestache, cu conducerea asociației de proprietari. Iar proprietarul, fraierul, plătește de-i sar capacele! Același contor de branșament este considerat și limită de proprietate, ori Aquaserv nu are de gând să-l elimine și să vină cu conducta până în scara blocului, pentru că în acest fel rămâne fără obiectul muncii!!!

O altă șmecherie folosită de Aquaserv și invocată ca practică judiciară este sentința civilă 3748 din dos. Judecătoriei Tg.Mureș nr. 6294/320/2007 rămasă definitivă prin decizia civilă 379/09.12.2008 a Tribunalului Mureș-Secția Civilă.  Ca urmare a manevrelor Aquaserv cu judecătorii, reclamantul Preda Radu din Tg.Mureș pierde, cu legea în mână, un proces identic. Mirarea și mai mare e că dosarul d-lui Preda nu s-a judecat de Tribunalul Comercial, ca în cazul nostru, ci de Tribunalul Mureș-Secția civilă. Și Curtea de Apel Mureș îl “ajută” pe Dl.Preda să își ia adio de la contractul individual; prin decizia nr.22/15.03.2010 judecătorii Nicolae Gabriel Ionaș și Mihaela Lițu resping apelul d-lui Preda-atenție!-împotriva sentinței civile nr.… 2509/14.12.2007 pronunțată de… Tribunalul Comercial!

La Judecătorie, prin sentința civilă nr.4772/ 14 mai 2009, instanța ne-a respins cererea ca fiind neîntemeiată,  motivând că “nu sunt îndeplinite nici condițiile legale nici cele tehnice în vederea încheierii contractelor”, omițând să se pronțe asupra daunelor morale și materiale.

A doua sentință aberantă. Contractul de delegare a gestiunii-un contract ilegal și  anacronic, pe care hoții doresc să îl mențină cu orice preț. Avizarea metodologiei de separare a consumului de apă- o altă găselniță a Aquaserv și a Consiliului Județean care, în acest fel, încalcă legea.

   Am atacat hotărârea  Judecătoriei cu apel. La data de 14 aprilie 2012, prin d.c. 126, Tribunalul Tg.Mureș- Secția Civilă  și-a declinat  competența în favoarea Tribunalului Comercial Mureș, unde războiul a continuat… Conform adresei Consiliului Local B1/6931/29.02.2012(vezi facsimilul): “Față de reglementările în vigoare, nu există impedimente de ordin tehnic sau legislativ, pentru individualizarea pe apartamente a consumului de apă rece în vederea contractării și facturării individuale(pe apartamente) în cazul utilizatorilor din imobilele condominiale”. Așadar legea permite, dar primul pas, cel mai dureros pentru hoți, este eliminarea din joc a asociației de proprietari, care nu este consumator ci doar un  intermediar, complice la furt.

   Marea problemă și durerea de cap a hoților este contorul de branșament din cămin, la care Aquaserv nu vrea să renunțe în ruptul capului. Pentru aplicarea legii nu trebuiesc investiții; acestea sunt necesare doar pentru reabilitarea sistemului și transformarea sa din vertical în orizontal, desființarea căminului și mutarea proprietății.

   Dacă prin HCL 154/6 mai 2010 Consiliul Local a decis reabilitarea instalației de alimentare cu apă caldă și energie termică și trecerea de la sistemul de distribuție pe verticală în cel pe orizontală, având interese în acest sens, de ce nu supune dezbaterii publice o hotărâre similară? Problema finanțării nu ar trebui legată de un alt credit extern, înrobitor, ci de accesarea fondurilor europene. O practică care a adus  Aquaserv în pragul falimentului este folosirea creditelor pentru finațarea activității curente, dobânzile  rambursându-se din buzunarele noastre, prin creșterea nejustificată a prețului apei.

   Să revin la proces. Între termene am depus memorii la Consiliul Județean, Consiliul Local și Prefectură pentru a determina autoritățile locale să se miște. De la Aquaserv mi-am procurat o copie incompletă, nesemnată și neștampilată a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare din 01.09.2006. Ca și Regulamentul, acesta era anacronic și nul de drept.

   La începutul lunii februarie 2011, compania mi-a pus la dispoziție o altă găselniță în scopul eludării legii: „Metodologia de separare a consumului de apă într-un condominiu tip bloc de locuințe” elaborată de Aquaserv, avizată de fosta președintă a CJ Mureș, Edita Lokodi, dar…neavizată de ANRSC! Pentru a vă convinge de ticăloșia celor care ne jecmănesc, reproduc etapele halucinantei metodologii a hoției: depunerea cererii tip cu documentele solicitate, acordul asociației de proprietari, plan de încadrare în zonă, plan de situație întocmit de topograf și vizat de expert cadastru, extrase CF individuale, acordul autentificat al tuturor proprietarilor; analiza condițiilor tehnice va fi executată de specialiștii AQUASERV; întocmirea și emiterea avizului de principiul al Aqaserv; obținerea certificatului de urbanism și a avizelor și a acordurilor cade în sarcina utilizatorilor, certificate de urbanism; proiectul tehnic cu instalațiile interioare; avizul definitiv va fi  întocmit de către operator, căruia i se va anexa proiectul tehnic de separare a consumatorilor; obținerea autorizației de construire pentru modificarea atât a instalațiilor exterioare cît și a celor interioare; obținerea autorizației de construire pentru modificarea atât a instalațiilor exterioare cât și a celor interioare aflate pe domeniul public cade în sarcina utilizatorilor…condiții aberante, înscrise într-un cerc vicios, menite  să descurajeze și să înspăimânte pe cel mai curajos proprietar pentru a-l determina se se lase păgubaș.

   După cum vedeți, metodologia intră în coliziune cu prevederile art. 30 al.7 lit.a din Legea 241/2006 republicată. Deși am invocat legea și toate argumentele „pro” și am depus la dosar Contractul individual al d-lui Mihalcea Olavi din Petroșani, prin decizia civilă nr. 10/A/22 noi.2011 instanța a modificat parțial hotărârea atacată, obligând Aquaserv doar la încheierea contractelor individuale de furnizare a apei, nu și la cele de canalizare.  Suferind de amnezie, nu a făcut referire  la daunele morale și materiale solicitate.

 

  Decizia Curții de Apel Mureș, casarea integrală a sentinței primei instanțe și trimiterea spre rejudecare la Tribunalul Comercial Mureș. Adresa SC  ITON  SRL din 16.11.2012 și alte abuzuri ale unui securist certat cu legea. Inevitabilul se produce, însă dispozitivul deciziei civile irevocabile  nr.340/ 18.12.2012 necesită lămuriri.

   Nemulțumiți de decizia Tribunalului Comercial, atât noi cât și Aquaserv, am formulat recurs. Judecătorii Curții de Apel Mureș, prin decizia civilă nr.936/29.03.2012, au constatat existența cadrului legal pentru încheierea contractelor, a admis recursurile și casând integral d.c.10/A, a trimis cauza spre rejudecarea căii de atac formulată împotriva s.c.4772/14 mai 2010.

   În septembrie 2012 am început rejudecarea, tot la Tribunalul Comercial.  Am reiterat toate motivele care au stat la baza cererii nostre în timp ce Aquaservul a ținut morțiș că nu sunt îndeplinite condițiile tehnice. Deasemenea, am re-solicitat daunele morale și materiale în cuantum de 2.500 lei  fiecare, plătind taxele de timbru aferente. Am depus la dosar un alt document care atestă abuzurile fără precedent ale securistului Oprea: adresa nr.90/16.12.2012(vezi facsimil) a SC  ITON  SRL, societatea care ne-a montat contoarele de apartament, cu următorul conținut:

    „Citirea contoarelor secundare la proprietarii de apartamente din cadrul As.de Proprietari Nr.6 nu se mai face începând cu luna noiembrie 2011 ca urmare a adresei cu nr.de intrare 74/04.10.2011 emisă de Asociația de proprietari Nr.6 către noi, prin care ni se solicită să nu mai efectuăm citirea contoarelor secundare deoarece As.de Proprietari va avea un delegat din cadrul asociației care va face citirile contoarelor secundare. Cu toate că SC  ITON SRL a încercat să-și onoreze și lunile următoare contractele încheiate cu proprietarii de apartamente, cei de la asociație au refuzat să primească notele de consum emise de societatea noastră”. Practic, securistul Oprea a reziliat în numele nostru atât contractual cu ITON cât și contractele cu societățile cititoare DESERV și RECEA SRL.

     Din 2011 iși trimite oamenii lui în cartier, taxează citirea contoarelor cu 1,4 lei fără a emite factură; celor care refuză intrarea în casă a delegaților săi le pune lunar un paușal de câte 5 mc baie+ 5 mc bucătărie. Deasemenea, pe listele de cheltuieli lunare ale lunilor octombrie, noiembrie 2012 ni s-au calculat pierderi de 40,00 lei/apartament și care depășesc cu mult consumul. Înmulțiți cifra cu cele 450 apartamente din asociație și veți obține suma totală a hoției doar la acest element de cheltuială!

    Între timp, instanța a născocit un truc: ne-a solicitat să aducem un deviz în vederea modificării instalațiilor noastre și legarea țevilor înainte de contorul de branșament din cămin. Atunci nu ne-am dat seama de capcană… Dintre cele patru societăți specializate contactate, niciuna nu a fost de acord să ne dea devize  întrucât, lucrând pentru Aquaserv, a doua zi și-ar fi pierdut contractele. Totusi, una dintre acestea ne-a făcut o estimare a costurilor în baza căreia instanța ne-a calculate alte taxe de timbru, pe care le-am plătit. Ulterior, în 18 decembrie 2012, la pronunțarea sentinței, am realizat șmecheria inventată de magistrate. Dispozitivul acesteia prevede(vezi facsimilul): „obligă pârâta la încheierea contractelor individuale de apă rece și canalizare, condiționat de îndeplinirea prealabilă de către reclamante a condițiilor tehnice necesare pentru instalarea contoarelor individuale de apă; respinge cererea privind daunele morale și materiale solicitate”. Cu alte cuvinte asociația de proprietari îndeplinește condițiile tehnice, iar noi nu. Demențial! Deoarece găselnița ne-a pus în încurcătură, am solicitat instanței explicitarea dispozitivului. Conform așteptărilor, la data de 8 aprilie a.c., instanța a respins cererea de explicitare, demostrând, încă o dată, că este prima care încalcă legea!

Mediatizarea sentinței  la Radio Tg.Mureș, ziarul local Cuvântul Liber, Realitatea TV Tg.Mureș. Reacții post-mediatizare. Hărțuirea. Asmuțit de gașca hoților, securistul Bretfelean Valentin-Constantin, directorul Poliției Locale, trece la represalii.

  La data pronunțării sentinței, Radio Tg.Mureș a transmis știrea, prealuată a doua zi de televiziunile locale TTM și TVR. Conțiu Viorel, colegul de breaslă de la ziarul local Cuvântul Liber, a publicat un articol în 28 decembrie. În 8 ianuarie a.c. am intrat în direct în cadrul emisiunii “Știrile de la ora 20,15” la Realitatea TV Tg.Mureș(n.a.: care poate fi accesată pe Youtube). Aquaserv a refuzat să își trimită reprezentantul la confruntare însă a doua zi, purtătorul lor de vorbe a ieșit la înaintare cu punctul de vedere al companiei:  pierderile de apă se datorează furtului unor proprietari, Aquaserv nu a interzis niciodată încheierea contractelor individuale etc.

    Pe de altă parte, Buday Stefan, fost securist și președintele Ligii Asociațiilor de Proprietari, omul primăriei, s-a prezentat la Radio Tg.Mureș cu o dezinformare de râsul curcilor! Fiind vorba de asociațiile de proprietari, care constituie organisme anacronice ale defunctului regim,  fac o remarcă: după revoluție, locatarii blocurilor s-au transformat în proprietari. În baza Legii 51/2006, aceștia pot încheia contracte direct cu toți furnizorii de utilități, așa cum au făcut cu gazul, eliminând intermediarul asociația de proprietari. Prin aplicarea legii, asociațiile hoției legalizate primesc o lovitură mortală, fiind total excluse din viețile noastre. Dacă avem contracte individuale plătim direct furnizorii, nu ne mai “umflă“ nimeni consumurile, nu mai plătim salarii, cheltuieli administrative-gospodărești și altele. În plus, se vor termina și afacerile mafiei imobiliare, pentru că nimeni nu ne va mai da în judecată pentru “pretenții” și nu va mai apela la executorii judecătorești pentru a ne înhăța, tot cu ajutorul judecătorilor mituiți, apartamentele!

   Reacțiile taberei adverse nu s-au oprit la discursul răsuflat al lui Buday. La data de 30 ianuarie, agentul Poliției Locale Suciu Monica s-a prezentat la mine și la fiul d-nei Maria Moldovan cu 2 procese-verbale de contravenție. Pe mine m-a amendat fiindcă dețin un câine și 3 pisici fără aprobarea vecinilor care se simt lezați în amorul propriu; pe Horia Hăbuc l-a amendat cu 200 lei pentru că, în urmă cu 10 zile, în jurul orelor 23,00 ar fi înjurat și insultat niște vecini. Dar Bretfelean, șeful Poliției Locale, cel care și-a trimis agentul, nu s-a mulțumit cu atât.

  În 28 februarie mi-a trimis recomandat o „felicitare” cu un alt doilea proces – verbal de contravenție, întocmit în lipsă de agentul Sorin Hodoș, prin care mi se comunică, că am de plătit 500 lei. Anexat m-a  amenințat în scris  că, dacă nu plătesc amenda, în baza OG 92/2003, mă va executa silit.

  Scotocind în Lista foștilor securiști, am aflat că: Bretfelean a fost ofițer de securitate al vechiului regim; cu gradul de maior a condus secția SRI  Maramureș până în 2001, an în care a fost  demis și trimis în judecată pentru abateri grave de la regulamentul instituției; până în prezent nu s-a pronunțat nici o sancțiune împotriva sa. Normal, că doar toate structurile statului sunt înțesate de securiști, indivizi cu condiție subumană, certați cu legea.  Nefiind sancționat, ocupă, cu sprijinul politic al primarului Dorin Florea actuala funcție, din al cărui scaun continuă să comită abuzuri și abateri de la regulament. Are pe rolul Parchetului dpl Judecătoria Tg.Mureș dosar penal pentru abuz în serviciu contra intereselor persoanelor.

Cu obiectivul prin organigrama societății Aquaserv. Directorul Aquaserv are un salariu mai mare decât un ministru! Întâlnirea cu fantomele trecutului: Sorin Lazăr – director economic, Carmen Vamanu – consilier. Lupul își schimbă părul, dar năravul…ba! Raportul Curții de Conturi pentru anul fiscal 2011. „Încă 14,4 milioane euro pentru AQUASERV”.

   Foarte curioasă din fire, am aruncat o privire în ograda Aquaserv. În organigramă am descoperit că societatea are 940 angajați, 8 directori și nu mai puțin de…57 șefi servicii! Nu știu ce salarii au șefii de servicii, însă directorul general Sergiu Horobeț și directorul economic Sorin Lazăr au salarii nesimțite pentru o companie cu capital integral de stat. Cei doi câștigă lunar între 5.500 și 6.000 lei. Și asta nu e tot! Anual, directorașii  iau, pentru merite deosebite, premii în valoare de 6 ori valoarea salariului, în condițiile în care activitatea curentă a societății funcționează cu credite externe. Faceți un calcul simplu și veți vedea ce cifre astronomice se cheltuie anual din banul public pentru ca acești indivizi să facă cu noi ce vor! Dar salariile nesimțite și nesimțirea nu se opresc aici.

La AGA din 11 aprilie curent, Sorin Lazăr a solicitat o creștere cu 20% a salariilor și înființarea unui alt post de director, deși compania nu a prezentat, conform OUG 79/2008 realizările în ceea ce privește reducerea creanțelor și plăților restante, a pierderilor, cheltuielile la 1000 lei venituri și creșterea productivității muncii. Din Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli rezultă o scădere prognozată a vânzării fizice de apă și apă uzată. Creșterea productivității muncii este falsă, aceasta fiind realizată pe baza creșterii prețurilor și tarifelor către populație și nu a cantității de apă vândute.

   La o conferință de presă din 2008,  fostul prefect Marius Pașcan a comentat Raportul de control al Prefecturii referitor la fostul director Otto Daraban: „Directorul Aquaserv are un salariu mai mare decât un ministru! “ În 2007, acesta avea un salariu de 7.171 lei și a încasat  o primă de 76.599 lei.

   Asupra a două personaje puscăriabile vreau să mă opresc: Sorin Lazăr și Carmen Vamanu. Sorin Daniel Lazăr a fost cândva directorul adjunct al Finanțelor Mureș. Cercetat penal de DNA, Serviciul Teritorial Mureș și trimis în judecată pentru infracțiuni de corupție, prin rechizitoriul întocmit de procurorul Zoltan Dull în 2006, a fost condamnat la 3 ani închisoare. Pentru a ieși din vizorul presei, de la Tribunalul Mureș, dosarul 2609/62/2007 s-a strămutat la Tribunalul Brașov; acolo a obținut prima schimbare a încadrării juridice: 3 ani cu suspendare. La Curtea de Apel Brașov, instanța îl achită, albindu-l mai tare decât la Nufărul. Ultima instanță, Înalta Curte de Casație(n.a: cea care a spălat-o de păcate și pe judecătoarea porno Andreea Ciucă) respinge recursurile procurorilor și ANAF- DGFP. Curat ca lacrima, grație intervenției aceluiași primar Florea, Sorin Lazăr, a cărui avere nu a fost cercetată, a ajuns într-un loc extrem de bun, de unde manevrează banul public. Cert e că după achitarea lui, procurorul Dull a fost transferat disciplinar de la DNA la Parchetul Curții de Apel Mureș.

    Carman Vamanu a ocupat funcția de director al ITM Mureș până în 12.02.2008, dată la care a fost suspendată din funcție ca urmare a faptului că DNA Serviciul Teritorial Mureș a condamnat-o la 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor(n.a: dos.nr.9662/ 320/ 2008 al Judecătoriei Mureș). Înafară de faptul că a intervenit pentru a-i scăpa de amenzi usturătoare pe unii oameni de afaceri din construcții, rechizitoriul DNA o face vinovată și de faptul că i-a avertizat pe alții că firmele lor vor fi controlate de inspectori  ITM. La data de 5 septembrie Carmen Vamanu a fost condamnată de Tribunalul Mureș la 3 ani de închisoare. În 2 mai 2012, Curtea de Apel Mureș schimbă încadrarea juridică și, miloasă, îi dă doar 2 ani cu suspendare…Acum este consiliera lui Lăzărică și, după cum bănuiesc, are un salariu demn de invidiat!

   Veți vedea imediat cât de adevărat e proverbul cu lupul… Conform Raportului Curții de Conturi Mureș pentru anul fiscal 2011, compania Aquaserv a cheltuit nejustificat peste 52.000 Euro, în cadrul proiectului “Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă potabilă, colectarea și tratarea apei uzate și a renovării unei clădiri declarate monument istoric”. Dar chestia asta nu e decât vârful icebergului pentru că… conform procesului-verbal al ședinței ordinare a CJ din 18 august 2011 prezidată de Lokodi Emoke, la punctual 5 al ordinei de zi s-a discutat proiectul de hotărâre privind acordarea de către BERD a unui împrumut pentru Aquaserv. În 12 iunie 2012 presa a dat publicității comunicatul: „Încă 14,4 milioane Euro pentru Aquaserv”. Astfel suntem informați că la data de 18 aprilie 2012, conducerea Aquaserv a semnat cu BERD un contract de credit de 14,4 milioane Euro pe 15 ani cu termen de garanție 4 ani pentru „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din Jud.Mureș”, sub directa îndrumare a lui Sorin Lazăr și a directorului financiar al companiei, Elek Takacs. Această tranșă este a treia, fiind luată în perioada 1995-2012 din cei 110,8 milioane de  euro planificați.

Cu rogojina aprinsă-n cap și cu jalba în proțap, în vizită la prefectul Tg.Mureșului, Corneliu Grosu. Două audiențe fără nici un rezultat. Refuzul Aquaserv de a pune în executare sentința definitivă și irevocabilă.

 

    Ancheta jurnalistică dedicată acestui subiect nu se oprește aici, căci nori negri se arată la orizont… Asociația de Proprietari Nr.1088 din cartierul 1848 a pornit la atac, chemând Aquaservul în judecată în vederea obligării la încheierea contractelor individuale, prin asimilarea deciziei noastre (dosarul Judecătoriei 1259/320/ 2013), instanța nepronuntându-se asupra excepției lipsei competenței materiale invocate la primul termen.

La data de 9 aprilie eu,  d-na Moldovan și d-nul Kertezs Dionisie, reprezentantul Asociației Nr.1088, am fost pentru a doua oară în audiență la prefectul Corneliu Grosu. Conform Legii 215/2001 Instituția Prefectului are competență în ceea ce privește legalitatea hotărârilor de consiliu local, dar nici până în ziua de azi domnul prefect nu s-a deranjat să ne dea un răspuns la petiția înregistrată sub nr.1325/29 ian.2013 prin care i-am solicitat să verifice dacă noul contract de gestiune cu nr. 22/202662/05.03.2010 și regulamentul aferent au fost avizate pentru a fi puse în aplicare. Menționez că aceste documente nu se referă la Legea 51/2006 ci doar la Legea 241/2006! Deci….motivul pentru care domnul prefect tace e ușor de înțeles!

Între timp instanța, formată din Ionela Buliga, Tudorița Manta și Mona Baciu, a motivat sentința 340 astfel:  „Îndeplinirea condițiilor legale nu este contestată nici de către intimata pârâtă, care prin Întâmpinarea depusă citează dispoziițiile art.30 al.7 din Legea 241/2006”-pag.6, adăugând peste lege, la pag.7, fraza: ” De aceea, cu toate că dreptului subiectiv recunoscut reclamantelor în condițiile art.30 al.7 din Legea 241/2006, îi corespunde obligația corelativă a pârâtei de a încheia contracte individuale de furnizare apă rece, această obligație este condiționată de îndeplinirea condițiilor tehnice în funcție de modul de distribuție prin montarea contoarelor individuale pe racordul propriu la intrarea în apartamentele acestora”.

Investind sentința cu titlu executoriu, am solicitat Aquaserv punerea ei în executare. Cu nesimțirea caracteristică, sfidându-ne, reprezentanții companiei ne-au comunicat: „ Nu putem da curs favorabil solicitării dvs.deoarece nu există condițiile tehnice și de proiectare a instalației interioare de distribuție impuse de lege, întrucât contorul de branșament este definit de Legea nr.241/2006, republicată, la art.3 lit.j ca fiind doar un repartitor de costuri și nicidecum un aparat de măsurare a volumului dev apă consumat, al cărui clasă de precizie este inferioară contoarelor de branșament…în acest monet nu există în cadrul instalațiilor proprii contoare de branșament și prin urmare, nu sunt îndeplinite condițiile tehnice prealabile încheierii contractelor de furnizare apă rece, dispuse prin d.c.340 și stabilite prin Metodologia de separare a consumului de apă într-un consominiu tip bloc de locuințe aprobată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș”.

Având în vedere că la Oradea, Baia-Mare, Petroșani și Galați legile au fost puse în aplicare, mulți dintre proprietarii de apartamente din aceste orașe beneficiază déjà de reglementările în vigoare. În Galați, de exemplu, anul acesta 8.000 de proprietari de apartamente au semnat contracte individuale. Față de absurdul situației create la Tg.Mureș, consider că intervenția ANRSC ar fi salutară. Nu se poate ca pentru unii legea să fie mumă, iar pentru alții ciumă!

 

                                                                         ( Va urma)

                                                                Liliana-Delia MORARIU

1 Comment

  1. Dina

    Din ce papa gura lor daca numai pot baga la pretul apei in plus ?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *