Puncte de vedere

Vasile-Constantin Iorgovan Velichi, faraonul din fruntea A.J.O.F.M. Hunedoara (II)

SCRISOARE DESCHISĂ CA RĂSPUNS LA „REPLICA” DOMNULUI  IORGOVAN VELICHI, DIRECTOR AL AJOFM HUNEDOARA        Cu ceva timp în urmă, domnule […]

SCRISOARE DESCHISĂ CA RĂSPUNS LA „REPLICA” DOMNULUI  IORGOVAN VELICHI, DIRECTOR AL AJOFM HUNEDOARA

       Cu ceva timp în urmă, domnule director IORGOVAN VELICHI, vi s-a dat dreptul la o replică în mai multe publicaţii din judeţul Hunedoara ca urmare apariţiei unui articol cu titlul „Iată cu ce se ocupă unii funcţionari publici ai AJOFM Hunedoara” al cărui semnatar este subsemnatul, replică paralelă cu subiectul articolului în care am prezentat punctual unele aspecte care ar putea friza ILEGALITATEA ŞI IMORALITATEA.

             Pentru a informa cititorii despre ce este vorba, am sa fac o sinteză articolului la care dl. Iorgovan Velichi, şi-a exercitat dreptul la replică.

              Unul din aspecte se referea la dl. BERCEA VALENTIN, funcţionar public în cadrul Biroului Măsuri Active – Corpul de Control – AJOFM Hunedoara cu sediul în Deva, care în doar câteva luni de la angajare (septembrie 2005) a reuşit să cumpere o primă locuinţă în mun. Petroşani, mai apoi într-o perioadă scurtă să cumpere o a doua locuinţă în mun. Petroşani, un teren intravilan în mun. Vulcan, un autoturism Toyota şi să acorde împrumuturi în nume personal în valoare de 80.132 lei, potrivit Declaraţiei sale de avere dată în 19.04.2012, pag.3, în care putem observa şi veniturile salariale provenite din mai multe surse şi anume:

– Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara: 25.392lei;

– Asociaţia Calificare, Specializare, Perfecţionare, Petroşani:28.620lei;

– Asociaţia de Formare şi Calificare Nădlac-Arad :26.900lei. Adunând cele trei venituri,din în pag.4, obţinem 80.912 lei/an sumă aproape egală cu totalul împrumuturilor acordate în nume personal (pag.3 din Declaraţia de avere mai sus amintită, postată pe situl Agenţiei). ADEVĂRAT,  ORI  BA, dle. director?

            Printre beneficiarii împrumuturilor se află şi o persoana pe numele de INDRICĂU MIHAELA, reprezentanta Asociaţiei de Formare şi Consiliere Nădlac – Arad în multe proiecte desfăşurate din anul 2006 şi până în prezent prin diferite programe printre care şi programul POSDRU, Asociaţie generatoare de venituri salariale pentru Bercea Valentin. Oare nu e sesizant?

            Dacă până în anul 2009 Bercea Valentin declara un singur venit salarial provenit de la Agenţia guvernamentală AJOFM Hunedoara, în următoarea Declaraţie de avere din anul 2010 apare încă o sursă de venit ceea de la Asociaţia de Formare şi Consiliere Arad reprezentată de către Indricău Mihaela beneficiara împrumutului oferit de către Bercea Valentin.  

             În căutare de noi venituri Bercea Valentin funcţionar public, sub îngăduinţa şefului său, reuşeşte să lucreze în acelaşi timp în localităţi cu distante de sute de km între ele, Deva, Arad, Petroşani, unde mai pui că domiciliul îl are în mun. Vulcan şi să obţină la un moment dat, potrivit Declaraţiei sale de avere din 30.04.2013, venituri salariale totalizând 130.371 lei/an, de la cinci locuri de muncă printre care şi de la Asociaţia Calificare, Specializare şi Perfecţionare Petroşani beneficiara unui proiect derulat prin programul POSDRU, (nr.de identificare, contract:POSDRU/108/2.3/G/79612), în parteneriat cu AJOFM Hunedoara unde director este  dl. Iorgovan Velichi, ADEVĂRAT ORI BA, dle. director?

             Cazul Bercea Valentin este foarte interesant şi pentru faptul că, dl. Iorgovan Velichi l-a menţinut angajat la Agenţiei, (bineînţeles prin reuşita la aşa zisul examen-concurs cu ocazia reorganizării prin restructurare de personal din 2010), în detrimentul altora cărora nu le-a fost prielnic examenul-concurs şi care au rămas fără niciun loc de muncă. ADEVĂRAT, ORI BA, dle. director?  Oare să fie asta „virtutea găsirii de soluţii pentru fiecare”, aşa cum vă exprimaţi în „replică”?

            Alt aspect al articolului se referea la soţia d-lui. Iorgovan Velichi, IORGOVAN LUIZA actualmente pensionară cu domiciliul în Deva, care a reuşit să obţină venituri salariale de la Asociaţia „Thumende” Valea Jiului din Petroşani pe perioada derulării unui proiect în parteneriat cu AJOFM Hunedoara, prin programul POSDRU, http:thumende.wordpress.com/proiecte-2, în timp ce obţinea venituri salariale şi de la bugetul de Stat, încadrată, la acel moment, şef serviciu la Agenţia pentru Protecţia Mediului-Hunedoara, ADEVĂRAT, ORI BA, dle. director? Nu cumva în această situaţie ar putea fi vorba despre un conflict de interese, trafic de influenţă sau incompatibilitate?

            Dl. Iorgovan Velichi poate să ne spună,  în ce situaţie se află atunci când îi permite subordonatului său Bercea Valentin să obţină, în acelaşi timp, venituri salariale de la cinci locuri de muncă printre care şi de la Asociaţia Calificare, Specializare, Perfecţionare Petroşani care derulează proiecte prin programul POSDRU în parteneriat cu AJOFM Hunedoara acolo unde sunt salariaţi, cei doi, în calitatea de funcţionari publici? Nu cumva ar putea fi vorba despre situaţii de  conflict de interese şi incompatibilitate?

             Domnule director, în cei nouă ani de când vă aflaţi, numit politic, în fruntea AJOFM-Hunedoara, AŢI AUZIT, ORI BA despre Legea privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, pe care trebuia s-o şi respectaţi, iar invocarea necunoaşterii Legii nu te absolvă de răspunderea civilă sau penală, nici măcar nu-ţi acordă circumstanţe atenuante”, lege unde sunt expuse următoarele: „Integritatea morală, principiul conform căruia funcţionarilor publici le este interzisă direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj sau bedeficiu în considerarea funcţiei publice pe care o deţin, ori să abuzeze în vreun fel de această funcţie”.Tot în lege se mai arată: „Cinstea şi corectitudinea, principii conform cărora în exercitarea funcţiei publice şi îndeplinirea atribuţiunilor de serviciu funcţionarii publici trebuie să fie de bună credinţă”

             Dovada legăturilor de tip „încrengături” reiese şi dintr-o poză postată pe pag.de Web. a Asociaţiei „Thumende”, făcută cu ocazia festivităţii de deschidere a proiectului, poză în care apar la masa prezidiului, de la stânga la dreapta: Iorgovan Luiza, Iorgovan Velichi, o reprezentantă a Asociaţiei Thumende, şi nelipsitul Bercea Valentin. Dacă Iorgovan Velichi era reprezentantul AJOFM Hunedoara parteneră de proiect cu Asociaţia „Thumende”de unde obţinea venituri salariale şi soţia sa Iorgovan Luiza, nu înţeleg în ce calitate era prezent la festivitate Bercea V., inspector în cadrul Biroului Măsuri Active şi Control al AJOFM Hunedoara, iar dacă se afla în vreo acţiune de control,  pe cine controla? O poză spune  mai mult decât o mie de cuvinte!

            Într-o altă poză este prezentă Indricău Mihaela din Arad, care pare a presta activitătii didactice, implicată în proiectul de mai sus, probabil, datorită şi relaţiilor cu AJOFM Hunedoara unde este angajat Bercea Valentin cel care îi acorda împrumuturi în nume personal, împrumuturi care se întorceau, în următorul an, ca şi venituri salariale lui Bercea Valentin din partea Asociaţiei de Formare şi Consiliere Arad unde directoare este Indricău Mihaela.

             Păi, chiar aşa, să concluzionăm, dacă Bercea Valentin obţine venituri salariale de la cinci locuri de muncă din activităţi didactice, printre care şi de la Asociaţia de Formare şi Consiliere Arad unde directoare este Indricău Mihaela beneficiara împrumuturilor oferite de către Bercea V. funcţionar public la AJOFM Hunedoara, de ce Mihaela Indricău nu ar putea obţine venituri salariale de la Asociaţiei „Tuhmende” din Petroşani într-un proiect de unde obţinea venituri salariale şi Iorgovan Luiza al cărui soţ este directorul AJOFM Hunedoara parteneră de proiect cu Asociaţia „Thumende” din Petroşani. Cam multe încrengături, ADVĂRAT, ORI BA, domnule director?

            Ori, tocmai la aceste aspecte ar fi trebuit să se refere directorul Iorgovan V. în aceea zisă replică, dar prin stilul caracteristic de exprimare, pentru a ieşi din încurcătură, distrage atenţia, speculând faptul că semnatarul articolului este Petre Lungoci (subsemnatul), procedând ca întotdeauna  prin a amesteca din nou lucrurile prezentându-le distorsionat, trunchiat cât să fie credibil, crezând că-şi poate motiva faptele prin a povesti altceva, adică despre un litigiu dintre mine şi AJOFM-HD, petrecut în urmă cu opt ani, litigiu finalizat de către instanţele de judecată cu câştig de cauză a subsemnatului. În urma finalizării litigiului Ajofm Hd. a fost obligată la plata cheltuielilor de judecată pe care le-am obţinut foarte greu doar în urma presiunilor, cu executarea silită, pe care le-am făcut, chiar şi prin intermediul presei, asupra instituţiei condusă de cel care susţine că: „întotdeauna caută legalitatea lucrurilor”. Deşi dl. director caută legalitatea, eu am obţinut-o în instanţă. ADEVĂRAT,ORI BA, d-le. director?

            Tot în „replică”, dl. Iorgovan V. aduce aprecieri  şefei ALOFM Petroşani, BABŢAN IUDITH, în ciuda faptului că, în 2006 şefa agenţiei locale Petroşani, prin abuz de funcţie a ticluit, prin a redacta, parafa şi semna, teleghidată în executarea ordinelor şefului său de la Deva, un act fals cu scopul de a avantaja AJOFM Hunedoara în litigiul cu mine (se poate citi pe net „Alba-neagra jucată de către şefa ALOFM – Petroşani”).

            La fel şi „Procesul-verbal”, despre care directorul povesteste în „replică”, a fost fabricat tot într-un mod abject, într-un loc încă nelămurit, adevărul fiind ascuns de către funcţionarii care au încheiat actul, la care nu lipseşte aportul şefei Babţan Iudith figurând şi ea în topul salariilor din instituţie cât şi în cel al longevităţii funcţiei. Despre „Procesul-verbal”, cât şi despre alte acte false fabricate în cârdăşie de către unii funcţionari publici ai AJOFM Hunedoara, se poate citi pe net „Odiseea unui Proces-Verbal”, sub semnătura unui cetăţean din Petroşani care, la fel ca şi mine, se luptă de multă vreme în a dezvălui unele anomalii ce se petrec în societatea în care trăim.

            Povestea mea cu AJOFM-Hunedoara nu o pot cuprinde în articole publicate în ziare, ea fiind demnă de a fi scrisă într-o carte pe care sper să o finalizez în acest an şi care poate deveni subiectul unui documentar de investigaţie al televiziunilor.

             D-le director!, dacă articolul la care aţi dat „replica”ar fi fost semnat de altcineva unde erau prezentate aceleaşi aspecte, cum aţi fi răspuns, tot aşa v-aţi fi motivat faptele povestind despre un litigiu ce a avut loc în urma cu opt ani între  AJOFM HD şi un anume Lungoci? CHIAR AŞA, domn director!?

             Păi ce legătură are Lungoci Petre cu faptul că funcţionarul public IORGOVAN LUIZA, şef serviciu la A.P.M Hunedoara cu sediul în Deva, a reuşit să obţină venituri salariale de la Asociatia Thumende din Petroşani beneficiara unui proiect derulat prin programul POSDRU în parteneriat cu AJOFM Hunedoara unde director este intangibilul IORGOVAN VELICHI soţul d-nei IORGOVAN LUIZA?. Altfel spus, întrebi despre „pere”şi răspunsul este cu privire la „mere”, pentru că la noi merge şi aşa, mai ales când răspunsul vine de la cineva care ştie întotdeauna să se descurce,  ADEVĂRAT,ORI BA, dle. director?

            În calitate de cetăţean, plătitor de taxe şi impozite, am dreptul la opinie, chiar să adresez şi întrebări, iar în articol nu am lovit în instituţie, aşa cum afirmă directorul Iorgovan Velichi, ci am făcut referiri punctuale, acoperite de dovezi evidente, despre ocupaţia unor funcţionari publici ai instituţiei plătiţi de la bugetul de Stat, dar  funcţionarul public dir. Iorgovan V. ocoleşte subiectul articolului, scopul nu poate fi greu de bănuit.

            Este adevărat când spuneţi că vă aflaţi „într-o continuă căutare a modernizării instituţiei”dar din păcate, modernizarea instituţiei  nu o găsiţi deşi o căutaţi de nouă ani, domnule director !

            Despre statura morală a dvs. se poate viziona şi pe net emisiunea „Oameni şi Fapte” unde vă daţi într-un spectacol jenant, mai ales în minutele 58-61 ale emisiunii, când povestiţi despre o vizită făcută în Germania (plătită, din ce bani, dle. director ???) unde aţi participat la „o oră de engleză” într-o clasă care nu avea scaun la catedră şi „între timp a apărut o doamnă profesoară care avea nişte picioare, la 50 de ani şiceva săraca…ca butucii” întărind cele spuse cu gesturi ample şi rotunde ale mâinilor şi degetelor, ADEVĂRAT, ORI BA, dle. director?

            Tot în acea emisiune, transmisă  în octombrie 2011, într-un mod grosolan de tupeist al cărui caracter este discutabil (caracter ce poate fi stabilit de către opinia publică în ce zonă s-ar încadra) ne-aţi prostit în faţă prin minciuna pe care cu uşurinţă aţi debitat-o, spunând: „sunt adeptul unei funcţii maxim două legislaturi”, ADEVĂRAT, ORI BA, domnule director sau poate îmbătat de parfumul puterii aţi uitat numărul de ani ai unei legislaturi?

               De răspunsurile unor astfel de întrebări incomode vă feriţi să răspundeţi d-le. director, răspunsuri care au devenit o chinuitoare povară pentru dvs., cel care încercaţi să răspundeţi la ce nu sunteţi întrebat.

             Părerea opiniei publice, prin comentariile postate în diferite publicaţii, contează mult mai mult decât laudele de sine pe care le scoate public în evidenţă, dl. Iorgovan Velichi, ori de câte ori are ocazia, cu scopul de a nu-şi pierde privilegiile funcţiei pe care o deţine de peste nouă ani şi la care ar putea renunţa, fiind pensionabil, creând în acest fel cu adevărat un loc de muncă, şi numai atunci ar putea vorbii despre „virtutea găsirii de soluţii pentru fiecare” aşa cum a încheiat interesanta „replică” a cărei morală este asemănătoare celei din fabula „Lupul moralist”

              Domnule director !, chiar dacă vă căzniţi, de atâta timp, să  îmbrăcaţi frazele în cuvinte frumoase, n-o să  reuşiţi să ascundeţi o realitate urâtă, şi să nu uităm că  fiecare dintre noi, mai devreme sau mai târziu, vom fi taxaţi, după fapte.

       

                                                                                                                    Petre LUNGOCI

 

 

 

15 Comments

 1. Cititor Justitiarul

  din fotografie nu-mi pot da seama daca sunt cinstiti sau nu, dar daca dl Iorgovan a negat participarea la proiectele acestei asociatii si fotografiile spun altceva, atunci dl Iorgovan nu este prea cinstit. Ma gandesc: daca acesti oameni fac parte din PNL Hunedoara, caci asa am citit in articolele de pe internet, nu s-ar putea sa faca parte si din mafia personala a lui dan radu Rusanu, Unchiul mafiei din Hunedoara si din tara? mai ales ca Rusanu a condus de fapt liberalii din judet si sigur el si-a dat acceptul ca dl Iorgovan sa intre in PNL. Eu cred cav treaba incepe sa se imputa rau daca se dovedesc contacte intre Rusanu si Iorgovan. daca nu…atunci Iorgovan oricul ar trebui sa se autosuspende pana la finalizarea cercetarilor pe care ar trebui sa le ceara singur privitor la incompatibilitatea lui si a d-lui Bercea. daca sunt nevonovati, foarte bine, dara daca sunt vonovati asa cum sustine autorul articolului, SI PE DOCUMENTE????

 2. Tudor

  Daca e adevarat ce spune acest om – si macar un sfert, atunci dl. Iorgovan are o mare problema…

 3. dorina

  Domnule Iorgovan,
  cand ai vent director ai sustinut ca domnul Vochitoiu este un fot
  si nu te lasi pana nu-l vezi la puscarie.
  Acum numirea la AJOFM se pare ca o face UNPR.
  Sunt doua variante ori cotizezi la UNPR.
  Domnul Vochitoiu senator a tarii te va expulxa ca pe o masea stricata.

 4. nelu

  Iorgovan Velichi este trimis in judecata, de catre procurori sectiei de urmarire penala de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia, pentru comiterea infractiuninilor de conflict de interese. Si in judetul Hunedoara a inceput sa cada baronii locali, respectiv Dan Radu Rusanu(PNL), Mircea Molot(presedinte consiliul judetean, PNL)Iorgovan Velichi director executiv al AJOFM Hunedoara (PNL) si urmaza altii care capuseaza de multa vreme bugetul Statului

 5. piranda

  Cea de langa Iorgovan nu este Luiza Iorgovan ci Dorina Uifaleanu, o alta pupincuristo-afacerista a sefului de la AJOFM. Luiza Iorgovan este in prim plan stanga, chiar prima grasa blonda ce apare din profil.

 6. Gogu chelu

  Ce mai conteza pozitia celor doua fata de “gigolo”Ajofm-ului Iorgovan. Toti cei descrisi in articol lucreaza intr-o cardasie familiala, probabil il v-a insoti, acolo unde-i este locul, pe cel mai iubit dintre….Asteptam cu interes ce se va intampla in urmatoarea perioada.

 7. gigel caposul

  Asteptam cu interes sa fie schimbata prelungirea lui Iorgovan la Petrosani aceasa fiind sefa agentiei locale, Babatan iudith.

 8. SOMERUL

  Nimic nu se va schimba atata timp cand la centru, la ANOFM, nu sunt miscati indivizii din posturile cheie, posturi pe care le ocupa de mult timp, asa cum este Marian Oprea cel care intr-o perioada f. lunga de cand este director la cadre a format un sistem care functioneaza “perfect” in cadrul institutiei din angajati de incredere ( nepotism cat incape, apropiati, afini gr. I aici ma refer si la cei din familia sa cum ar fi fiul, etc ) Ministrul muncii, Rovana Plumb , desi spune, in numeroase emisiuni televizate, ca sistemul trebuie schimbat nu o sa reuseasca si va fi invinsa exact de subordonatii sai. Aceste agentii guvernamentale la nivelul judetelor cat si cele din Bucuresti sufoca bugetul de stat prin veniturile salariale f.mari pe care le primesc salariati in raport cu alti bugetari. Daca s-ar face o analiza f. atenta a fiecarui angajat din cadrul AJOFM -urilor si ANOFM s-ar ajunge la concluzia ca multi freaca menta prin birouri iar absenta multora dintre ei nu ar schimba cu nimic situatia somajului din tara, destul de ingrijoratoare. Aceste capuse ale bugetului de stat nu-i intereseaza nimic decat sa-si mareasca averile, mai nou sunt in prima linie fiind manageri la proiectele ce se deruleaza prin diferite programe, o bresa de scurgere a banilor in buzunarele personale asa cum facea fostul sef al ANOFM, SILVIU BIAN. Aloooo!!! doamna ministru, atentie mare in ministerul pe care-l conduceti, buba este “baietii destepti” de la ANOFM!

 9. ion

  In urma cu cateva luni am lecturat pe internet unele articole cu privire la faptele de coruptie a celui mai longeviv director, Iorgovan Velichi, care se afla la conducerea Ajofm Hd de 10 ani si care, in acest timp, a savarsit multe fapte ce contravin Legii, fapt petru care in 29 mai 2014 am aflat di presa ca a fost trimis in judecata de catre procurori sectiei de urmarire penala de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia. Eu imi caut de lucru, de mai multi ani, si nu am reusit sa gasesc pentru faptul ca nu am relatiile necesare si nu ” indeplinesc ” unele conditii pentru a gasii un loc de munca asa cum si-au putut rezolva, astfel de probleme, multi apropiati ai lui Iorgovan Velichi. Vazand ca nu am nici-o sansa m-am adresat ANOFM Bucuresti unde am sesizat si unele fapte ilegale savarsite de Iorgovan Velichi si apropiatii sai. Dupa doua saptamani de la publicarea in mass media despre faptul ca Iorgovan Velichi a fost trimis in judecata pentru conflict de interese primesc un raspuns de la presedintele ALOFM prin care imi spune ca: Deoarece adresarea mea a fost facuta prin posta electronica si nu pot fi identificat cele aratate de mine nu au relevanta chiar daca sunt adevarate si ca este musai sa stie cine a facut reclamatia. Raspunsul a fost trimis tot prin posta electronica si semnat de Cristina Barbu numita presedinte ANOFM in locul lui Silviu Bian aflat in prezent in puscarie.

 10. GEORGEL

  Cele scrise in material incep a se contura ca fiind adevarate.
  Bercea Valentin, cu cele cinci locuri de munca, intradevar a venit de la Anofm Bucuresti unde a lucrat pana in 2005. Angajarea sa la Ajofm Hunedoara s-a facur la interventia lui Oprea Marian, director resurse umane la Anofm Bucuresti, care are un fiu angajat in cadrul Anofm acesta fiind bun prieten cu Bercea Valentin. Sistemul functioneaza “perfect”.

 11. jenica

  RUSINE…….mafiei de la ANOFM ROMANIA

 12. VASILCA

  REGULILE MAFIEI DE LA ANOFM, SFIDEAZA ORICE LEGE.

 13. MARA

  Faraonul din fruntea AJOFM Hunedoara, V.C. Iorgovan Velichi a fost trimis in judecată, in luna mai 2014, de catre procurori de pa langa Curte de Apel Alba Iulia, fiind acuzat pentru comiterea infractiunii de conflict de interese iar in decembrie 2014 acelaşi V.C. Iorgovan Velichi este suspectat de mai multe infractiuni: abuz in serviciu, conflict de interese, infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitatii Europene. Si de aceasta data s-a dovedit ca revista JUSTITIARUl este intradevar o REVISTA DE ATITUDINE IMPOTRIVA CORUPTIEI SI ABUZURILOR fapt pentru care merita toate aprecierile. LA MULTI ANI !

  • Va multumim pentru apreciere si urare! La multi ani!

 14. CATINKA

  ANOFM- o rețea de rude, prieteni, oameni de afaceri, tovarăși de partid cuplați la conducta banului public.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *