Puncte de vedere

Vasile Zărnescu: Argumente pentru desființarea C.N.C.D.

                                        […]

 

                                               Alt argument pentru desființarea C.N.C.D.

În cîteva materiale anterioare am relevat că Federația Comunității Evreiești din România – Cultul Mozaic (F.C.E.R.-C.M.) m-a pîrît – la sugestia „oportunistului periculos“ Mihail Neamțu[1], care se dovedise un jidovit pervers[2] – Consiliului „Național“ pentru Combaterea Discriminării (C.N.C.D.) pentru că, în cartea mea HOLOCAUSTUL – GOGORIȚA DIABOLICĂ. Extorcarea de „bani de holocaust“, vol. 1, Editura Tempus, București, 2015, i-aș fi „discriminat“ pe jidanii ashkenazi, adică pe descendenții (k)hazarilor cărora li s-a impus, la anul 740, de către regele lor Bulan adoptarea talmudismului.

Nota editorului: Hotărârea C.N.C.D. nr. 208 din 23.05.2018 prin care domnul colonel Vasile I. Zărnescu este amendat poate fi citită AICI , iar hotărârea nr. 114 din data de  25.02.2015 se poate citi AICI. – S.C.

Pentru că talmudismul devenea tot mai dezagreabil goyim-ilor, care aflau, treptat, îndemnurile rasiste și teroriste conținute în această doctrină, Cahalul a impus, prin secolul al XIV-lea, revenirea la denumirea de iudaism – termen introdus de către Flavius Josephus, care conferea un pedigri biblic, deși Flavius Josephus este considerat de către jidani ca fiind „primul trădător“ al lor.

Și astfel, hazarii convertiți la talmudism au devenit și ei „iudei“. Aceștia sunt jidanii ashkenazi, vorbitori de idiș, care nu au nici o legătură genetică, de neam, de sînge, cu iudeii așa-ziși descendenți ai triburilor „biblice“, numiți „jidanii sefarzi“, vorbitori de ladino.

Pe parcursul înfățișărilor la C.N.C.D. am depus mai multe „NOTE SCRISE“ în care combăteam tîmpeniile etalate cu seninătate de scribii F.C.E.R.-C.M. în plîngerea lor. Am comasat respectivele „NOTE SCRISE“ în articolul „Conflicte paralele“[3].

După cum vedeți în nota de subsol, acest articol a fost publicat, simultan, pe cinci site-uri, ca dovadă că era bine argumentat, era valid și i-a convins prin corectitudinea lui pe directorii publicațiilor respective.

Dar s-ar părea că articolul a dovedit incapacitatea de comprehensiune a C.N.C.D. Sintagma „incapacitatea de comprehensiune“ este echivalentă cu a spune că membrii Consiliului director al C.N.C.D. sunt eminamente niște proști. E posibil că fie și proști, dar, mai mult decît atît, ei sunt ticăloși.

De aceea C.N.C.D. a fost supranumit „noua inchiziție a României“, de aceea s-a lansat o petiție pentru desființarea C.N.C.D. etc. Deși era evident, de departe, că noi aveam dreptate, în final, C.N.C.D. a dispus amendarea Editurii Tempus, care a editat cartea, cu 5.000 de lei, prin hotărîrea nr. 208 din 23 mai 2018 (cf. facsimilele).

Am înaintat prin poștă, în termen legal, contestația de mai jos către Judecătoria Sectorului 6.

JUDECĂTORIA Sectorului 6

Completul Contencios Administrativ

DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI Sectorului 6

Domnule președinte,

Subscrisa S.C. Tempus DacoRomânia Comterra S.R.L., reprezentată prin dl Stroe Gheorghe, [adresă], și reclamat dl Vasile Zărnescu, [adresă], depunem, în termen legal – data poștei de primire fiind 09.07.2018 –, prezenta

CONTESTAȚIE

contra Hotărârii nr. 208 din 28.05.2018 (în anexa 1), formulată contra noastră de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (în continuare C.N.C.D.), prin care ni s-a administrat o amendă contravențională de 5.000 de lei, în urma petiției nr. 6508/11.12.2017, în dosarul nr. 644/2017 (din anexa 2), petiție înaintată de către Federația Comunităților Evreiești din România-Cultul Mozaic (în continuare F.C.E.R.-C.M.), din București, str. Sf. Vineri, nr. 8, Sectorul 3, reprezentată prin Aurel Vainer în calitate de președinte, și Asociația Evreilor din România Victime ale Holocaustului (în continuare A.E.R.V.H.), din București, str. Vasile Adamache, nr. 11, Sectorul 3, reprezentată prin Liviu Beriș în calitate de președinte.

Hotărârea nr. 208/28.05.2018 a C.N.C.D. este netemeinică și nelegală din

MOTIVELE

prezentate mai jos.

A. ÎN FAPT. Președinții celor două organizații, F.C.E.R.-C.M. și A.E.R.V.H. au depus petiția nr. 6508/11.12.2017 (în anexa 2), pe care C.N.C.D., la paragraful II.3) o rezumă, absolut fals, foarte părtinitor și agramat, astfel: „Petenții reclamă conținutul cărții „Holocaustul – Gogorița diabolică“, autor Vasile Zărnescu, în care se regăsește o combinație de ură, rea credință, idei preconcepute, rasism, xenofobie, cultul unor persoane vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii, negarea Holocaustului, care crează (sic) un grav prejudiciu moral“.

A.1. Agramatismul C.N.C.D. Trebuie să subliniem că, încă în primele NOTE SCRISE, depuse cu nr. 188/16.01.2018 – și nu „2016“ (anexa 3), cum în mod neglijent, dar, oricum, fals!, scrie C.N.C.D. (cf. pag. 3, pct. 20) –, am atras atenția asupra agramatismului reclamanților – ceea ce constituie un grav dispreț

DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI SECTORULUI 6, BUCUREȘTI

față de limba română, dar, după cum se vede, nici Colegiul director al C.N.C.D. – format, probabil, exclusiv din minoritari – nu denotă mai mult respect față de limba română și de logică: peste tot, în această Hotărâre, scriu greșit „crează“ și nu corect, „creează“ și recurg la sofisme pentru a da câștig de cauză petenților!

Or, dacă nu sunt în stare măcar să scrie corect, cum să poată analiza, judeca și decide corect?! Pare exclus, așa cum vom demonstra în continuare!

Consiliul director al C.N.C.D. nu a citit lucrarea, nu a înțeles obiectul și scopul cărții, nu deosebește o carte de știință de una de propagandă și substituie substanța ei științifică cu una propagandistică.

A.2. Incapacitatea de comprehensiune a C.N.C.D. O dovadă în acest sens este fraza ininteligibilă de la paragraful IV, pct. 14: „…au existat afirmații lansate cu ocazia lansării de carte, prin care se nega Holocaustul și se minimalizau nepermis efectele acestuia“. Apar două întrebări.

1) „Care erau acele afirmații lansate, care ar constitui o probă incriminatorie?!“ C.N.C.D. nu le prezintă: atunci, pe ce „judecă“?! Pe spusele lui Aurel Vainer și Liviu Beriș?! Atât la lansare, cât și în carte am spus și scris că „cercetarea noastră nu este pentru negarea holocaustului, ci pentru a afirma că propaganda holocaustică este cea mai mare minciună și escrocherie din toate timpurile – fiind începută pe la anul 1869“! Între timp, Gerhard Menuhin, fiul marelui rabin Moshe Menuhin, a afirmat același lucru – iar în filmul lansării se poate vedea că am etalat inclusiv cartea lui Gerhard Menuhin.

Dar C.N.C.D., pentru că este tendențios și părtinitor, a trecut sub tăcere aceste aspecte.

2) „Care este limita pentru care se permite minimalizarea efectelor holocaustului?!“ De exemplu, la Auschwitz s-a schimbat de câteva ori placa memorială care consemna numărul victimelor: de la 4 milioane, la 1,5 milioane! Ținând cont că Polonia a dat, în martie 2018, o lege care îi condamnă la închisoare pe cei care vorbesc despre „lagărele de exterminare poloneze“, este posibil ca, în curând, placa să fie dată jos. De fapt, Polonia, dacă dovedește rectitudine morală și politică și vrea să meargă până la capăt, trebuie să demonteze și așa-zisa „cameră de gazare“, care a fost construită de Polonia stalinistă în scop propagandistic și turistic!

A.3. Minciunile C.N.C.D. C.N.C.D. „judecă“ folosind minciunile drept probe ca materie primă a raționamentelor și bineînțeles că ajunge la erori grave de logică și probatoriu.

În paragraful IV, Susținerea petenților, C.N.C.D. scrie:

15. În completarea cu nr. 1077/27.02.2018, F.C.E.R.-C.M. roagă înlăturarea excepției (…)“ (anexa 4). Apoi: „Fiind în fața unor grave atingeri aduse aduse (sic – se repetă adjectivul „aduse“ ca să pară mai grave atingerile!) comunității evreiești din România, printre care martiriul celor 6 milioane de evrei morți în Holocaust și suferinței evreilor determinată de apartenența acestora la religia mozaică…“

Aici sunt două minciuni.

Prima. Am relevat în cartea HOLOCAUSTUL – GOGORIȚA DIABOLICĂ. Extorcarea de „bani de holocaust“, vol. 1, pag. 302 și 335, și, firește, în NOTELE SCRISE depuse la dosar cu nr. 1078/27.02.2018 (anexa 5, pag. 2), un citat esențial formulat de marea „filosoafă“ Hannah Arendt: „Astfel, numărul total al victimelor Soluţiei Finale este o simplă presupunere – între patru şi şase milioane – şi nu a fost niciodată confirmat, la fel ca şi numărul total al victimelor din fiecare ţară implicată“ (Hannah Arendt, Eichman la Ierusalim, Humanitas, București, 2007, pag. 5 – s.n., V.I.Z.). Deci, ea, Hannah Arendt, e prima care minimalizează holocaustul! Nu putem cita din opera acestei mari intelectuale a „comunității evreiești“?!

A doua minciună: care a fost „suferința evreilor determinată de apartenența acestora la religia mozaică“?!

Nu a existat așa ceva, în nici o țară din „lagărul socialist“! Din contra, iudeo-bolșevicii au fost favorizați în nomenclatura tuturor statelor socialiste, inclusiv în România, persecutând populația autohtonă majoritară (cf. https://www.scribd.com/document/348074341/zydokomuna-evreii-si-comunismul-pdf ; https://saccsiv.wordpress.com/2013/08/14/o-carte-de-studiat-zydokomuna-evreii-si-comunismul-cazul-romaniei-1944-1965-editia-aprilie-2013/https://vremuritulburi.com/2016/02/04/evreii-si-atrocitatile-lor-asupra-neamului-romanesc/ ).

16. Se precizează că obiectul sesizării îl constituie de fapt lucrarea „Holocaustul gogorița diabolică – extorcarea de ‹bani de holocaust›“ editată de Editura Tempus București 2015, carte retrasă de la vânzare, lansată la Librăria Eminescu la data de 08.04.2016. Acest exemplar în copie xerox este și el atașat în termen“.

Această afirmație a C.N.C.D. reprezintă tot o inadvertență, C.N.C.D. contrazicându-se în pagina următoare: o copie xerox a fost depusă de F.C.E.R.-C.M. la înaintarea petiției nr. 6508/11.12.2017, dar era a ediției întâi, din 2014. Exemplarul ediției din 2015, volumul 1, de 808 pagini in octavo, a fost depus de autor odată cu NOTELE SCRISE nr. 1078/27.02.2018 (anexa 5), EXEMPLAR pe care Colegiul director nu s-a obosit să-l citească, de aceea citează numai din textele notelor depuse de F.C.E.R.-C.M.! Volumul 1, depus de noi ca probă în apărare, nu a fost NICI ACESTA consultat de Colegiul C.N.C.D.

Solicităm să fie transmis instanței de judecată, împreună cu dosarul nr. 644/2017, instrumentat incorect de către C.N.C.D.

De altfel, F.C.E.R.-C.M. mai depusese, pe aceeași temă, petiția cu nr. 20653/23.12.2014, dar pe care C.N.C.D., prin Hotărârea nr. 114/25.02.2015, i-o respinsese pe motive de procedură (anexa 6).

A.4. Falsificarea textelor de către C.N.C.D. Adică tocmai a probelor pe care le invocă C.N.C.D. În cap. IV, pct. 17, C.N.C.D. folosește propoziții eliptice de predicat și ne atribuie afirmații neconforme cu realitatea: «Mai mult, titlul lucrării, folosirea expresiei „jidan“ și modul tendențios în care se justifică necesitatea uciderii populației evreiești. De asemenea, expresiile, comparațiile, epitetele cu care sunt caracterizate personalitățile lumii evreiești care au optat pentru recunoașterea Holocaustului și pedepsirea celor vinovați».

Când descrie „epitetele“ atribuite, C.N.C.D. face un talmeș-balmeș, ca dovadă că nu este doar superficial, ci și incompetent, neputând să redea exact propozițiile. Nicăieri în lucrare nu există vreun text care să conțină expresia „necesitatea uciderii populației evreiești“! De unde dovada că textul hotărârii nu se bazează pe elemente reale.

Cât despre folosirea noțiunii „jidani“, am demonstrat în lucrare, extins și pe multe criterii, că este singura noțiune științifică, istorică și corectă, care trebuie utilizată și care este folosită încă în Biblia de la 1688.

Am arătat că termenul „jidani“ este deformarea fonetică – dar similară grafic – a germanicului Die Juden – provenit din latinescul Judaeo/i –, care se traduce exclusiv prin cuvântul „jidani“ și nu prin „evrei“.

În Occident, echivalentele lui Die Juden, respectiv Judaeo/i, sunt Jew/sJuif/sjudiogiudei etc. În Ungaria, Cehia se folosește cuvântul „jid“, în Rusia „jidov“, în Polonia „jidowski“ etc. Numai în România am fost obligați de judeo-bolșevicii Anei Pauker să utilizăm cuvântul „evrei“.

Cuvântul „evrei“ este o născocire a talmudismului. NU a existat nici un fiu al lui Iacob care să  motiveze denumirea de „evrei“, așa cum au existat Iuda cu „neamul său, iudeii“, Levi cu „neamul său, leviții“ ș.a. (cf. HOLOCAUSTUL…, vol.1, 2015, pag. 47-55; 83-93).

Dar este evident că C.N.C.D. falsifică deliberat textele. De exemplu, C.N.C.D. scrie: „…iar Radu Ioanid e „vameșul cu procese penale mușamalizate“! Or, această caracterizare este atribuită, în carte, dar și în articolele premergătoare, introduse ulterior în lucrare, în exclusivitate lui Maximilian Marco Katz, care, printre altele, a dat în judecată chiar F.C.E.R.-C.M.! Vedeți dosarul accesând linkul  http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30100000000321775&id_inst=2 .

La fel, C.N.C.D. se arată ofensat că «Elie Wiesel, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, este denumit „escroc internațional“», deși, de mulți ani, dinainte de 1986 – când a primit acest premiu nemeritat –, este notorie informația că a fost un impostor, îndeosebi pentru că și-a însușit identitatea altui deținut din lagărul Buchenwald.

În consecință, Miklos Grüner l-a dat în judecată la Tribunalul din Budapesta: http://jurnalul.ro/stiri/observator/un-supravietuitor-al-holocaustului-elie-wiesel-nu-este-detinutul-a-7713-590048.html! Elie Wiesel a afirmat public, în prezența oficialităților statului român, că „România a ucis, a ucis, a ucis!“ (cf. http://roncea.ro/2011/09/14/romanii-au-ucis-au-ucis-au-ucis-wiesel-a-mintit-a-mintit-a-mintit-societatea-civila-evreiasca-intreaba-elie-unde-ti-e-tatuajul-cu-numarul-de-la-auschwitz-fotovideo/).

C.N.C.D. îi susține pe Aurel Vainer și Liviu Beriș și, la fel, îi apără „demnitatea și memoria“ lui Simon Wiesenthal, care a fost tot un mare escroc (cf. https://ioncoja.ro/doi-mari-mincinosi-mari-escroci-mari-sarlatani-stimati-in-toata-europa/), după cum îl descrie și jidanul onest – presupun că e sefard, nu așkenaz – Eli M. Rosenbaum, în cartea sa BERTAYAL.

A.5. C.N.C.D. ne ridiculizează afirmațiile și falsifică realitatea.La pct. 26, C.N.C.D. scrie învălmășind lucrurile și transformându-le în nonsens: «Mai mult, partea reclamată Zărnescu Vasile aduce ca argument faptul că există evrei care nu au revendicat nici o despăgubire, respectiv „jidanca“ Ana Pauker. De Holocaust comis de români împotriva evreilor s-a vorbit doar după 1989. Și iată că Ghizela Vass primește „indemnizație de holocaust deși nu a fost în nici un lagăr, ca urmaș».

Or, argumentele noastre din textul NOTELOR SCRISE nr. 1078/27.01.2018 arată astfel: «…anume, că, între 1945-1953, cît jidanca Ana Pauker (ex-Hannah Rabinsohn) a fost „pe cai mari“, aceasta nu a pretins, nu a revendicat nici o despăgubire pentru vreun jidan holocaustat! Și, ulterior, nu a vorbit nimeni de un holocaust comis de români contra jidanilor, și nici mai tîrziu, pînă în 1989!

Din informațiile mele, jidanca Ghizela Vass, bunica vice-guvernatorului Bogdan Olteanu, a primit indemnizație de holocaust – deși nu a fost în nici un lagăr –, iar acum o primește un „urmaș al supraviețuitoarei holocaustate, Ghizela Vass“, Bogdan Olteanu» (în anexa 5, pag. 3).  E cu totul altceva!

A.6. C.N.C.D. este de rea credință, părtinitor și abuziv. La pct. 19, C.N.C.D. scrie: „Se menționează că pentru aspecte legate de negarea Holocaustului și pentru ațâțarea la ură pe criterii de rasă, religie, apartenență minoritară s-a început urmărirea penală așa cum s-a făcut dovada în ședința de audieri din 16.01.2018“.

În respectiva ședință nu am primit nici o dovadă, în acest sens, depusă de jurista Beatrice Haler, iar dacă a depus-o, înseamnă că C.N.D.C. a tăinuit-o – ceea ce este o faptă penală, care atestă și părtinirea Colegiului director al C.N.C.D. Mai ales că și dezinformează: pe tema cărții nu se „începuse urmărirea penală“, ci doar Maximilian Marco Katz depusese o plângere penală, dar nu s-a început, încă, nici o urmărire penală. Aceasta, ca să remarcați și dvs. cât de corecți și preciși sunt cei care ne „judecă“.

Vedeți anexele 1 și 2 la NOTELE SCRISE nr. 188/16.01.2018, din anexa 3 la prezenta contestație.

Ne rezervăm dreptul de a chema C.N.C.D. în instanță prin plângere penală contra fiecărui membru participant la ședință.

De aceea, pentru a fi judecați conform legilor în vigoare solicităm opinia unei instanțe de judecată, pentru că justiția se realizează conform art. 126 al Constituției; iar conform alin. 5 al acestuia, este interzisă înființarea de instanțe extraordinare.

Dat fiind – cum chiar C.N.C.D. susține – gravitatea temei, considerăm că numai o instanță judecătorească din sistemul organizat al instanțelor judecătorești poate examina o astfel de cauză, pentru a se respecta toate garanțiile procesuale și a beneficia de un proces adevărat într-un stat de drept.

Solicităm, conform Constituției, judecarea de către judecători independenți, cu pregătire profesională specifică și cu experiența necesară în raport cu importanța și complexitatea temei abordate într-o carte cu valoare de teză de doctorat, la care se mai află în corectură încă un volum spre publicare, pentru a fi explicită și completă abordarea științifică a pernicioasei propagande holocaustice, care denigrează, umilește și învinovățește neîntemeiat națiunea română și o sărăcește de zeci de miliarde de euro fără nici o dovadă stabilită în instanță, admisă într-o cauză pe care din ipocrizie sau de frică unii nici nu îndrăznesc să o abordeze.

A.7. C.N.C.D. înlătură, nu ia în considerare probele depuse la audieri. La pct. 23, C.N.C.D. scrie: „Se mai arată că cercetarea reclamaților este științifică și că sunt multe articole și cărți care cercetează aceleași fapte. Se citează New York Times, CNN, Haaretz și altele, unele atașate“.

Dar C.N.C.D. „uită“ să precizeze că articolele citate din presa din S.U.A. și preluate de cel mai mare ziar din Israel, Haaretz, se refereau la escrocheriile comise de jidanii din S.U.A., de conivență cu alți beneficiari, care solicitaseră, în mod fals, indemnizații de „supraviețuitori ai holocaustului“ și, astfel, au fraudat statul american cu circa 42 de milioane de dolari, numai pentru intervalul cercetat, de vreo zece ani.

Vedeți anexele finale la NOTELE SCRISE nr. 188/16.01.2018, din anexa 3 la prezenta contestație. E nevoie să aducem, pentru judecătorii noștri, sentințele respective de pe site-ul instanțelor americane?

A.8. C.N.C.D. manipulează probele, transferă asupra noastră afirmațiile altora! În subcapitolul „Susținerea părților reclamate“, la pct. 27, C.N.C.D. scrie: „Se consideră că C.N.C.D., conform spuselor lui „Mihai Neamțu-Ticălosu“(,) este o instituție hibridă, poliție a gândirii condusă de niște birocrați care n-au făcut nimic în viața lor, ci sunt puși de partide ca să dea amenzi“.

Prin forma reflexivă și impersonală „Se consideră“, C.N.C.D. insinuează – în mod surprinzător pentru stilul agramat și ilogic de care dă dovadă – că noi, reclamații, am fi considerat că „C.N.C.D. este o instituție hibridă, poliție a gândirii condusă de niște birocrați…“.

Totuși, în NOTELE SCRISE nr. 1078/27.02.2018 (anexa 5, pag. 2), am scris cu totul altceva, și anume am relevat atitudinea lui Mihail Neamțu – caracterizat de ziarista Clarice Dinu ca fiind „oportunistul periculos“ (cf. https://www.incorectpolitic.com/mmm-si-sabin-orcan-pupancuristu/) –, oportunist care, în martie 2017, curta C.N.C.D.-ul, ca să ne ia pe noi „în colimator“, iar după câteva luni își schimbase opinia cu 180 de grade, înjurând copios C.N.C.D.:

«În emisiunea din 5 martie 2017, Mihail Neamțu-Farsoru’ afirmase că, după părerea lui, cazul meu – de a fi publicat HOLOCAUSTUL – GOGORIȚA DIABOLICĂ – ține de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, mai ales că, sugerase el, și așa acest Consiliu nu prea are de lucru.

Dar, în 6 ianuarie 2018, după ce C.N.C.D. îl amendase pe prof. univ. dr. Leon Dănăilă, Mihail Neamțu-Mizerabilu’ vitupera contra C.N.C.D. (…) Mai mult, mai extins și mai viguros, Mihail Neamțu-Ticălosu’ se exprimă halucinant de precis și de exact contra C.N.C.D.: în postarea din 7 ianuarie 2018, spune că și alții au fost amendați „… în baza unei legi absurde, pentru că vine C.N.C.D.-ul, această instituție hibridă, care nu este nici judecătorească, nici un organ pur administrativ, această instituție hibridă, repet, această poliție a gândirii instituționalizate de către Adrian Năstase (…), această poliție a gândirii condusă de niște birocrați care n-au făcut nimic la viața lor, oameni ca n-au nici o valoare intelectuală, oameni care nu s-au distins prin absolut nici un soi de prestație în spațiul academic sau în spațiul cultural, acești oameni care sunt puși de partide acolo vin și dau amenzi» (cf. „Mihai Neamțu despre CNCD, scandalul Trump-Bannon și PNL“, pe site-ul audio-video https://www.youtube.com/watch?v=UDYse0k3qAw ; https://www.bitchute.com/video/UDYse0k3qAw/ ).

Acum, după proba de fariseism, părtinire și abuz relevată aici de Hotărârea C.N.C.D., considerăm că așa este: Mihail Neamțu, chiar dacă, din punct de vedere moral și partinic rămâne un oportunist și un traseist (vedeți, pe larg, descrierea lui pe: https://necenzuratmm.ro/dezvaluiri/53603-iudele-autohtone-propaga-holocaustul.htmlhttps://www.incorectpolitic.com/6647-2/), are deplină dreptate în ceea ce privește caracterizarea conducerii C.N.C.D.-ului: este formată din „oameni ca n-au nici o valoare intelectuală“, fără nici o competență jurisdicțională! Doar Cristian Jura are studii juridice, dar nu a fost niciodată judecător, ci cercetător – ca și noi, care „cercetăm“, dar nouă ne refuză dreptul de a cerceta!

A.9. C.N.C.D. nu ia în seamă argumentele, își bate joc de apărarea noastră din prejudecată, ignoră deliberat inepțiile petenților, pentru a-i proteja. Aurel Vainer și Liviu Beriș, în trufia lor, au acționat ca și ceilalți lideri ai lor, precum Alexandru Florian, Radu Ioanid, Andrei Oișteanu, Michael Shafir, Lya Benjamin, Silviu Vexler ș.a., care consideră că toate afirmațiile lor vor fi acceptate doar pentru că ei sunt membri ai „poporului ales“.

O culme a ridicolului, a autosuficienței, a superficialității și a ignoranței în ceea ce privește propria lor cauză, în speța de față, este acuza pe care ne-au adus-o în NOTELE SCRISE depuse de F.C.E.R.-C.M., cu nr. 1077/27 febr. 2018 (anexa 4) și la care am replicat prin NOTELE SCRISE depuse cu nr. 1962/05.04.2018 (anexa 7):

«3.2.6. Hazos – dar la fel de fals – este textul de la litera „i)“: „Citand un text tradus din Martin Luther King – autorul sustine ca sunt prezentate „insusirile josnice specifice jidanilor“ (pag. 182). Numele lui Martin Luther King nu figurează în nici una dintre edițiile cărții! Despre el voi scrie în volumul al II-lea».

Dar să pretinzi că am citat din Martin Luther King – un lider manevrat de organizațiile sioniste din S.U.A., după cum îl denunță prof. univ. dr. Kevin MacDonald, în formidabila sa carte Influența evreilor în lume, în care mai și precizează, printre altele: „Marea majoritate a jidanilor (Jews) din S.U.A. sunt jidanii așkenazi“, precum și că „Hotărârea jidanilor de a şterge din viaţa publică orice urmă a caracterului predominant creştin al S.U.A. este, în prezent, singura formă activă de intoleranţă religioasă din ţară““ (cf. Kevin MacDonald, Influența evreilor in lume. Editura Vicovia, Bacău, 2006, pag. 53-54, s.n., V.I.Z.; vezi și: https://archive.org/details/UnderstandingJewishInfluence_355 ; http://www.amazon.com/Understanding-Jewish-Influence-Kevin-MacDonald/dp/1593680171 ) –, deși în cartea noastră este vorba de marele reformator german Martin Luther, acest fapt îi decade pe petenți de la orice demnitate pe care pretind că o au și că le-ar fi fost încălcată prin discriminare! Cf. anexa 6, pag. 4.

Vedeți anexele finale la NOTELE SCRISE nr. 188/16.01.2018, din anexa 3 la prezenta contestație. E nevoie să aducem, pentru judecătorii noștri, sentințele respective de pe site-ul instanțelor americane?

A.8. C.N.C.D. manipulează probele, transferă asupra noastră afirmațiile altora! În subcapitolul „Susținerea părților reclamate“, la pct. 27, C.N.C.D. scrie: „Se consideră că C.N.C.D., conform spuselor lui „Mihai Neamțu-Ticălosu“(,) este o instituție hibridă, poliție a gândirii condusă de niște birocrați care n-au făcut nimic în viața lor, ci sunt puși de partide ca să dea amenzi“.

Prin forma reflexivă și impersonală „Se consideră“, C.N.C.D. insinuează – în mod surprinzător pentru stilul agramat și ilogic de care dă dovadă – că noi, reclamații, am fi considerat că „C.N.C.D. este o instituție hibridă, poliție a gândirii condusă de niște birocrați…“.

Totuși, în NOTELE SCRISE nr. 1078/27.02.2018 (anexa 5, pag. 2), am scris cu totul altceva, și anume am relevat atitudinea lui Mihail Neamțu – caracterizat de ziarista Clarice Dinu ca fiind „oportunistul periculos“ (cf. https://www.incorectpolitic.com/mmm-si-sabin-orcan-pupancuristu/) –, oportunist care, în martie 2017, curta C.N.C.D.-ul, ca să ne ia pe noi „în colimator“, iar după câteva luni își schimbase opinia cu 180 de grade, înjurând copios C.N.C.D.:

«În emisiunea din 5 martie 2017, Mihail Neamțu-Farsoru’ afirmase că, după părerea lui, cazul meu – de a fi publicat HOLOCAUSTUL – GOGORIȚA DIABOLICĂ – ține de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, mai ales că, sugerase el, și așa acest Consiliu nu prea are de lucru.

Dar, în 6 ianuarie 2018, după ce C.N.C.D. îl amendase pe prof. univ. dr. Leon Dănăilă, Mihail Neamțu-Mizerabilu’ vitupera contra C.N.C.D. (…) Mai mult, mai extins și mai viguros, Mihail Neamțu-Ticălosu’ se exprimă halucinant de precis și de exact contra C.N.C.D.: în postarea din 7 ianuarie 2018, spune că și alții au fost amendați „… în baza unei legi absurde, pentru că vine C.N.C.D.-ul, această instituție hibridă, care nu este nici judecătorească, nici un organ pur administrativ, această instituție hibridă, repet, această poliție a gândirii instituționalizate de către Adrian Năstase (…), această poliție a gândirii condusă de niște birocrați care n-au făcut nimic la viața lor, oameni ca n-au nici o valoare intelectuală, oameni care nu s-au distins prin absolut nici un soi de prestație în spațiul academic sau în spațiul cultural, acești oameni care sunt puși de partide acolo vin și dau amenzi» (cf. „Mihai Neamțu despre CNCD, scandalul Trump-Bannon și PNL“, pe site-ul audio-video https://www.youtube.com/watch?v=UDYse0k3qAw ; https://www.bitchute.com/video/UDYse0k3qAw/ ).

Acum, după proba de fariseism, părtinire și abuz relevată aici de Hotărârea C.N.C.D., considerăm că așa este: Mihail Neamțu, chiar dacă, din punct de vedere moral și partinic rămâne un oportunist și un traseist (vedeți, pe larg, descrierea lui pe: https://necenzuratmm.ro/dezvaluiri/53603-iudele-autohtone-propaga-holocaustul.htmlhttps://www.incorectpolitic.com/6647-2/), are deplină dreptate în ceea ce privește caracterizarea conducerii C.N.C.D.-ului: este formată din „oameni ca n-au nici o valoare intelectuală“, fără nici o competență jurisdicțională! Doar Cristian Jura are studii juridice, dar nu a fost niciodată judecător, ci cercetător – ca și noi, care „cercetăm“, dar nouă ne refuză dreptul de a cerceta!

A.9. C.N.C.D. nu ia în seamă argumentele, își bate joc de apărarea noastră din prejudecată, ignoră deliberat inepțiile petenților, pentru a-i proteja. Aurel Vainer și Liviu Beriș, în trufia lor, au acționat ca și ceilalți lideri ai lor, precum Alexandru Florian, Radu Ioanid, Andrei Oișteanu, Michael Shafir, Lya Benjamin, Silviu Vexler ș.a., care consideră că toate afirmațiile lor vor fi acceptate doar pentru că ei sunt membri ai „poporului ales“.

O culme a ridicolului, a autosuficienței, a superficialității și a ignoranței în ceea ce privește propria lor cauză, în speța de față, este acuza pe care ne-au adus-o în NOTELE SCRISE depuse de F.C.E.R.-C.M., cu nr. 1077/27 febr. 2018 (anexa 4) și la care am replicat prin NOTELE SCRISE depuse cu nr. 1962/05.04.2018 (anexa 7):

«3.2.6. Hazos – dar la fel de fals – este textul de la litera „i)“: „Citand un text tradus din Martin Luther King – autorul sustine ca sunt prezentate „insusirile josnice specifice jidanilor“ (pag. 182). Numele lui Martin Luther King nu figurează în nici una dintre edițiile cărții! Despre el voi scrie în volumul al II-lea».

Dar să pretinzi că am citat din Martin Luther King – un lider manevrat de organizațiile sioniste din S.U.A., după cum îl denunță prof. univ. dr. Kevin MacDonald, în formidabila sa carte Influența evreilor în lume, în care mai și precizează, printre altele: „Marea majoritate a jidanilor (Jews) din S.U.A. sunt jidanii așkenazi“, precum și că „Hotărârea jidanilor de a şterge din viaţa publică orice urmă a caracterului predominant creştin al S.U.A. este, în prezent, singura formă activă de intoleranţă religioasă din ţară““ (cf. Kevin MacDonald, Influența evreilor in lume. Editura Vicovia, Bacău, 2006, pag. 53-54, s.n., V.I.Z.; vezi și: https://archive.org/details/UnderstandingJewishInfluence_355 ; http://www.amazon.com/Understanding-Jewish-Influence-Kevin-MacDonald/dp/1593680171 ) –, deși în cartea noastră este vorba de marele reformator german Martin Luther, acest fapt îi decade pe petenți de la orice demnitate pe care pretind că o au și că le-ar fi fost încălcată prin discriminare! Cf. anexa 6, pag. 4.

La pct. 41, Colegiul director elucubrează: „Pe de o parte diferențierea se realizează prin utilizarea unui limbaj insultător la adresa evreilor, pe de alta prin neluarea în considerare a faptului că Holocaustul, ca eveniment istoric, trebuie tratat diferit față de alte astfel de evenimente, cum arată prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2002“.

Dar dacă foloseam un limbaj laudativ, se mai realiza diferențierea, adică „discriminarea“ de care ne incriminează sofismul C.N.C.D.?

Dar încununarea tuturor erorilor o găsim în fraza finală. Lucrarea HOLOCAUSTUL-GOGORIȚA DIABOLICĂ „discriminează“ organizațiile antiromânești enumerate mai sus care ne-au făcut plângeri penale, F.C.E.R., A.E.R.V.H., I.N.S.H.R.-E.W., M.C.A.R., „prin neluarea în considerare a faptului că Holocaustul, ca eveniment istoric, trebuie tratat diferit față de alte astfel de evenimente, cum arată prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2002“.

Adică C.N.C.D. „discriminează“ holocaustul și, totodată, discriminează întreaga istorie a țării și a lumii fiindcă „holocaustul trebuie tratat diferit față de alte astfel de evenimente“, deoarece așa scrie la O.U.G. nr. 31/2002, care este ilegală, antiromânească și esențialmente anticonstituțională.

De ce să fie „tratat diferit“? Adică O.U.G. nr. 31/2002 discriminează „holocaustul“, dar noi, românii, nu avem voie să-l discriminăm, ca să îl studiem, să îl disecăm, să dezvăluim că este cea mai mare escrocherie a Lumii, ca să ne apărăm istoria, demnitatea și, în final, banii pe care vor să ni-i extorcheze așkenazii – care nu sunt „evrei“ și nu sunt semiți, după cum a relevat jidanul sefard dar onest Arthur Koestler! Jidanii pot, deci, să afirme nestingheriți că „România a comis holocaust“, dar noi, românii, nu putem să ne apărăm, să negăm această propagandă perversă!

La pct. 52, Colegiul director se încurcă în afirmații când scrie: „a) discriminarea a vizat o comunitate, cea a evreilor, persecutată în mod repetat în cursul istoriei“.

Dar Colegiul director nu se întreabă de ce „comunitatea evreilor a fost persecutată în mod repetat în cursul istoriei“.

Nu se întreabă fiindcă ar trebuie să răspundă: „Comunitatea evreilor a fost persecutată fiindcă a fost blestemată de Dumnezeu să fie împrăștiată în lume și să fie persecutată de toate popoarele în mijlocul cărora se strecoară din cauză că a încălcat Legământul cu Dumnezeu: a înlăturat Decalogul lui Moise și s-a închinat Vițelului de Aur, adică banului lui Mamona; deci, din cauza ocupațiilor ancestrale: cămătăria și comerțul, adică specula cu mărfuri – două activități pentru care și Mântuitorul i-a alungat pe iudei din Templu“!

Din cauza acestor activități, cămătăria și specula, iudeii și-au atras, de-a lungul mileniilor, ura tuturor popoarelor. Iar acum, activitatea F.M.I., a Băncii Mondiale și a celorlalte bănci din rețeaua financiară internațională iudaică – al căror pion este, printre alții, speculantul financiar George Soros – accentuează și aglutinează această ură. Toate aceste aspecte sunt etalate în cercetarea noastră.

La punctul 52. b), C.N.C.D. conchide: „afirmațiile publicate de editor sunt extrem de grave, au caracter de infracțiune“. Într-adevăr, afirmațiile sunt extrem de grave, fiindcă și situația este gravă: România este escrocată de 20 de miliarde de euro ca „despăgubiri de holocaust“ doar pe baza propagandei holocaustice privind pretinsa ucidere a 400.000 de jidani, dar organizațiile sus-numite nu prezintă, așa cum am cerut, lista cu numele, lagărul și locul unde sunt oasele sau cenușa celor „400.000 de victime“!

Evident, nu se mai pot accepta insultele, încălcarea demnității poporului român comise incontinent de Alexandru Florian, Radu Ioanid, Maximilian Marco Katz și alții.

Dimpotrivă, lucrarea noastră are un important rol benefic națiunii române, fiindcă îi relevă mijloacele de apărare contra propagandei holocaustiste. Caracter de infracțiune are modul cum C.N.C.D. a instrumentat dosarul 644/2017, iar analiza și hotărârea Colegiului director al C.N.C.D. constituie o sabotare a intereselor și valorilor naționale românești, o veritabilă subminare a siguranței naționale.

De altfel, deputatul Bogdan Diaconu depusese în Parlament un proiect de lege pentru desființarea C.N.C.D. întrucât este „o instituție anti-românească și anti-națională“ (cf. http://www.gandul.info/stiri/desfiintarea-consiliului-national-pentru-combaterea-discriminarii-adoptata-tacit-de-deputati-16176767 ) și doar intervenția nefastă a unor senatori a salvat C.N.C.D.-ul de la desființare (http://m.ziare.com/politica/senatul-a-respins-unanim-desfiintarea-consiliului-pentru-combaterea-discriminarii-1457431-font2 ). Deja s-a lansat o petiție pentru desființarea C.N.C.D. – cf. https://www.petitieonline.com/petitie_pentru_desfiintarea_consiliului_national_pentru_combaterea_discriminarii_cncd#sign–, iar o mare parte a presei consideră C.N.C.D.-ul ca fiind „noua inchiziție a României“(cf. http://flux.md/stiri/social/inchizitia-romaniei-consiliul-national-pentru-combaterea-discriminarii ; https://armoniamagazineusa.com/2018/01/25/cncd-probabil-cea-mai-nedemocratica-institutie-a-romaniei/ ; https://ioncoja.ro/cenzura-perversa-si-anti-constitutionala-de-la-cncd/ ; http://tribuna.cloudberries.ro/2018/01/16/inchizitia-romaniei-cncd-consiliul-national-pentru-combaterea-discriminarii/ ; http://www.radiounison.ro/editorial/inchizitia-romaniei-cncd-partea-a-ii-a.html ; https://www.hotnews.ro/stiri-esential-16133927-centrul-academiei-romane-care-studiaza-problemele-etnice-fost-amendat-consiliul-pentru-combaterea-discriminarii-pentru-dat-afara-angajat-acesta-atacase-centrul-tocmai-cncd.htm ; http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/tag/cncd/ ; https://magnanews.ro/2018/04/26/cncd-sanctionat-times-new-roman-16-mii-lei-pentru-pamflet-despre-iubita-dragnea/ ; http://ortodoxinfo.ro/2018/03/06/consiliul-national-pentru-combaterea-discriminarii-de-mana-cu-homosexualii-impun-ideologia-de-gen-romania-cu-orice-pret/ ; https://stiripentruviata.ro/vasile-banescu-reclamat-la-cncd-pentru-a-doua-oara-in-aceeasi-saptamana/ ; http://www.ziaristionline.ro/2015/03/20/trai-neneaca-csaba-ferenc-asztalos-vrea-al-patrulea-mandat-la-cncd-mihai-tociu-contesta-componenta-politiei-gandirii-iar-militia-apador-ch-il-contesta-pe-mihai-tociu/ ).

Onorată instanță,

C.N.C.D falsifică realitatea când pretinde că cercetarea HOLOCAUSTUL – GOGORIȚA DIABOLICĂ ar avea ca „obiect rasismul, ura de rasă (aceasta nu este o trăsătură a rasismului?!) – oricum, o enumeră de două ori −, xenofobia, antisemitismul“.

Jidanii reprezentați de Aurel Vainer și Liviu Beriș nu sunt semiți de neam – urmași ai lui Abraham, Iacob, ai Sarei, Rașelei ș.a. – , ci sunt așkenazi, adică urmașii (k)hazarilor – un neam turco-mongol, fără nici o legătură cu iudeii „biblici“, în afară de aceea cultică, prin faptul că și-au însușit cultul talmudic – nu „mozaic“, cum pretinde Aurel Vainer.

Cartea atestă, dimpotrivă, compasiunea pentru membrii de rând ai „comunității evreiești“, care este condusă în mod terorist de liderii acesteia: cine formulează unele  critici la adresa politicii rabinului – care are drept de viață și de moarte asupra enoriașilor –, acesta le dă blestemul suprem: heremul! Adică i se dă moartea civică: el nu mai există pentru comunitate, până când, eventual, este asasinat de un fanatic, fără ca acesta să fie pedepsit.

Cartea noastră se sprijină pe opiniile unor jidani onești, începând cu Flavius Josephus – caracterizat de iudeii talmudiști ca fiind „primul trădător iudeu –“, apoi pe studiile lui Baruch Spinoza, ale lui Bruno Bauer, ale lui Karl Marx – considerat de sioniști ca fiind „cel mai mare antisemit“.

Marx a formulat, în eseul „Chestiunea jidănească“ (Die Judenfrage), această axiomă indimenticabilă: „Jidanul se poate emancipa numai cu condiția emancipării sale de iudaism“! Adică să renunțe la condiția sa de a fi iudeu sau, altfel zis, să se asimileze, să se integreze în societatea în care trăiește abandonând cultul iudaic (cf. K. Marx, F. Engels, Opere, vol. 1, ediția a II-a, Editura politică, București, 1960, pag. 408).

De asemenea, pe lângă opiniile unora ca Simon Wiesenthal, Hannah Arendt, Lucy Dawidowicz, Ilya Ehrenburg, Vassili Grosman, am apelat și la opiniile altor autori iudei, contemporani  nouă, ca Benjamin Freedman, Arthur Koestler, Norman Finkelstein, Nahum Goldman, Josef Kastein, Jakob Brafman, Israel Shahak, Shlomo Sand (cf. Shlomo Sand – Les Juifs ne sont pas les descendents d’anciens Hebreux, pe https://www.youtube.com/watch?v=H169UHvDEr4), Eli Kaufman (cf. http://www.trezirealarealitate.ro/2015/08/un-rabin-acuza-stalinistii-antisemiti-si-antiromani-de-la-e-wiesel/) ș.a.

 

Onorată instanță,

Petiția formulată de către F.C.E.R. și A.E.R.V.H. nu are nici o consistență juridică și logică, fiind, împreună cu NOTELE SCRISE depuse de aceste organizații antiromânești, o penibilă însăilare de clișee propagandistice.

Precum și plângerile penale formulate de Alexandru Florian și Maximilian Marco Katz sau „legea lui Vexler“, votată în unanimitate și cu inconștiență deplină de Parlament și promulgată fără obiecții de președintele Klaus Iohannis, toate aceste texte invocă pretinsa „ură“ pe care ar manifesta-o românii contra jidanilor și, deci, ar exista, chipurile, un viguros și în continuă creștere „antisemitism în România“!

Atunci, de ce mai au curajul să vină, anual, zeci de mii de izraelieni „să facă turism în România“, iar unii să și uite să se mai întoarcă?!

Acuza principală adusă cercetării intitulate HOLOCAUSTUL – GOGORIȚA DIABOLICĂ. Extorcarea de „bani de holocaust“ este aceea că promovează „ura de rasă, ura interetnică, ura contra evreilor, șovinismul, xenofobia, cultul unor personalități care au comis crime contra umanității“ etc. Mareșalul Ion Antonescu, incriminat pe nedrept că ar fi fost „criminal de război“ de către propaganda jidănească, a fost asasinat de către un comando jidano-bolșevic ca urmare a deciziei Tribunalului Poporului, format și manevrat de iudeo-bolșevici, condus de către Alexandra Sidorovici, soția lui Silviu Brucan.

La fel, Mișcarea Legionară – și, odată cu ea, toată pleiada intelectualității românești interbelice – a fost incriminată tot de propaganda iudeo-stalinistă din etapa postbelică. Dar mareșalul Ion Antonescu nu a fost caracterizat și judecat de către Tribunalul Militar Internațional (T.M.I.) de la Nürnberg drept „criminal de război“: nici măcar nu a figurat pe vreo listă acolo; la fel, nici Mișcarea Legionară nu a fost calificată de T.M.I. drept mișcare fascistă, cum pretinde continuu propaganda jidănească, pentru a ne incrimina și a ne impune „despăgubiri de holocaust“! T.M.I. nu a judecat nici un român ca fiind „criminal de război“!

Din punct de vedere sociologic, psihologic și conceptual, „ura“ este un sentiment care nu poate fi comensurat pentru a deveni o probă juridică într-un proces civil sau penal.

Cercetarea HOLOCAUSTUL – GOGORIȚA DIABOLICĂ. Extorcarea de „bani de holocaust“ este un studiu absolut științific, bazat pe documente produse de ambele tabere, pro și contra holocaust, care analizează exclusiv propaganda iudaică, începând cu anul 1869, când s-a descoperit în presa iudaică din S.U.A. sintagma „6 milioane de jews“ și, respectiv, cu anul 1899, când s-a descoperit prima apariție a cuvântului „holocaust“ – evident, tot în presa iudaică din S.U.A.

În lucrare se evidențiază – și prin facsimile din presa respectivă – faptul că, în esență, până în ianuarie 1945, în presa iudaică americană și britanică – inclusiv în faimoasa Enciclopedie Britanică – s-a făcut tapaj pe ideea că „6 milioane de jews VOR FI maltratați, persecutați, umiliți, batjocoriți, înfometați, expulzați etc. și, în final, vor fi ucișiVOR FI HOLOCAUSTAȚI“.

Evident, era doar o sperietoare, o gogoriță ca să îi convingă, pe de o parte, pe oamenii milostivi să dea bani de pomană organizațiilor jidănești, care să ajute, chipurile, la salvarea acestor năpăstuiți ai sorții – dar nu le-au dat nici un ban acestora, ci și-au consolidat organizațiile paramilitare și au cumpărat pământ în Palestina, ca să-și întemeieze kibutz-urile –, iar, pe de altă parte, ca să îi sperie și, astfel, să îi „convingă“ pe cât mai mulți iudei așkenazi din Europa Centrală și de Est să emigreze în Palestina, spre a se înființa acolo un stat jidănesc, cum se preconiza prin Declarația Balfour.

Vorbind despre ură, trebuie să precizăm că în lucrare am semnalat că există o ură profundă între sefarzi și așkenazi: au sinagogi separate și ei nu se acceptă împreună nici sub pământ, căci au și       cimitire separate.

Dimpotrivă, ura contra românilor a fost exersată în forme extreme tocmai de jidanii din Basarabia, Bucovina și Ținutul Herța în timpul retragerii Armatei Române și a Administrației din acele provincii răpite după criminalul ultimatum dictat de U.R.S.S. în 28 iunie 1940.

Să ne amintim că, oripilat de acțiunile criminale ale iudeo-bolșevicilor din acele zile, Nicolae Iorga a scris celebrul articol „De ce atâta ură?!“ – subliniind deplina și criminala toleranță cu care îi trataseră, mereu, românii pe jidani și neexplicându-și ura subită a acestora la retragerea Armatei Române (cf. https://ioncoja.ro/de-ce-atata-ura/https://ioncoja.ro/de-unde-atata-ura/https://ioncoja.ro/lordul-halifax-evreii-urasc-pe-romani-si-au-o-pronuntata-tenta-spre-comunism/).

Apoi, aceeași ură jidănească împotriva românilor a fost practicată de regimul iudeo-stalinist al Anei Pauker, care a exterminat elita intelectuală, militară și cultică a României, regim menținut până la amnistia politică dispusă de Gheorghe Gheorghiu-Dej, în 1964.

Acum, aceeași ură jidănească împotriva românilor a devenit profesia practicată cu succes de către „institutul național“ pentru studierea „holocaustului“ din România – plătit din banii noștri –, dar care este antinațional, condus de către neo-cominternistul Alexandru Florian (cf. https://necenzuratmm.ro/dezvaluiri/48236-protectorii-romani-ai-jidanilor-au-fost-asasinati-ca-sa-dispara-dovezile-inexistentei-holocaustului.htmlhttps://www.okazii.ro/paul-goma-saptamana-rosie-sau-basarabia-si-evreii-a142559262;    https://adevarul.ro/moldova/actualitate/evreii-moldovapaul-goma-trebuie-bagat-inchisoare-antisemitism-nu-premiat-nobel-1_5108e62a4b62ed5875b8aa83/index.html ; https://ioncoja.ro/trebuie-facut-ceva-nu-se-mai-poate-tolera-atata-ura-prosteasca/).

Dar demnitatea României încălcată de descendenții jidanilor veniți pe tancurile sovietice nu mai este apărată de art. 15 al O.G. nr. 137/2000, fiindcă demnitatea națională a 20 de milioane de români nu contează comparativ cu „demnitatea“ – pe care, de fapt, nu o au – a acestor 7.000 (după socoteala lui M.K. Katz, 3.000) de jidani – românii fiind doar niște „goyim“, conform Talmudului.

Talmudul este manualul care îi învață pe jidani cum să îi urască pe goyim-i, căci ei, jidanii, ar fi „poporul ales”!

În ianuarie 1945, un jidan american, Jacob Lestchinsky, și, în martie 1945, un altul sovietic, Ilya Ehrenburg, când nici nu se terminase Al Doilea Război Mondial și nu se făcuse nici o statistică a morților, au scris câte un articol în care au pretins că „se știe că Germania și aliații ei UCISESERĂ 6 milioane de jidani“ (die Juden)! Ceea ce ar fi fost o „crimă contra umanității“!

Dar nu era decît o născocire a propagandei sioniste, pentru a exercita o presiune politică și economică asupra Germaniei și a celorlalte state învinse spre a le impune „despăgubiri de holocaust“! Până în 1989, Germania plătise, deja, 100 de miliarde de mărci ca „despăgubiri de holocaust“! Până acum, suma probabil că s-a dublat cel puțin!

După lovitura de stat din 1989, și România a fost învinovățită de a fi comis holocaustul contra jidanilor, fiindcă, până la asasinarea lui Nicolae Ceaușescu, nu au avut curajul să facă această învinovățire!

Rabinul Moses Rosen a pretins câte 50.000 de euro pentru fiecare dintre cei „400.000 de evrei uciși“ – cum scrie pe menora de la sinagoga Coral –, adică 20 de miliarde de euro.

În 2009, Traian Băsescu a împrumutat 20 de miliarde de euro, care nu au intrat în economia României; ba, mai mult, din 2010 au fost tăiate pensiile și salariile „fiindcă nu sunt bani la buget“! Și toate guvernele de după anul 2008  se vaită că nu sunt bani la buget. Dar unde s-au dus cele 20 de miliarde de euro?! În Israel, ca „despăgubiri de holocaust“!

Cercetarea noastră are ca scop lămurirea poporului privind escrocheria holocaustului, pentru a nu mai accepta să fie prostit în continuare și jefuit de averea mobilă și imobilă. De aceea organizațiile sioniste care acționează în România caută să compromită cartea HOLOCAUSTUL – GOGORIȚA DIABOLICĂ. Extorcarea de „bani de holocaust“, autorul și editura.

C.N.C.D. se face instrumentul acestor organizații.

C.N.C.D. nu are competența legală de a judeca astfel de cauze complexe și care necesită o pregătire juridică superioară, o cultură istorică și o experiență de viață corespunzătoare.

Solicităm să fim judecați de o instanță judecătorească din sistemul judiciar român conform Codului penal și Codului de procedură penală, cu respectarea drepturilor și libertăților noastre, în conformitate cu principiile statului de drept.

În consecință, Onorată instanță, dacă ar fi chiar așa de gravă infracțiunea de care ne-am face vinovați, solicităm ca lucrarea HOLOCAUSTUL – GOGORIȚA DIABOLICĂ să fie examinată de o instanță judecătorească și nu de către persoane care dovedesc superficialitate și părtinire, nu cunosc obiectul cauzei și nici nu vor să îl afle, falsifică probele administrate, au prejudecăți, țin partea reclamanților și se dovedesc incompetente pentru a stabili adevărul, pentru a judeca independent în conformitate cu legislația în vigoare.

 

Onorată instanță,

  1. ÎN DREPT. Ne întemeiem contestația pe următoarele reglementări legale:

 

Declarația Universală a Drepturilor Omului

  • Articolul 19. Orice om are dreptul la libertatea opiniilor și exprimării; acest drept include libertatea de a avea opinii fără imixtiune din afară, precum și libertatea de a căuta, de a primi și de a răspândi informații și idei prin orice mijloace și independent de frontierele de stat.

 

Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale

Articolul 10 Libertatea de exprimare

  • 1. Orice persoană are dreptul la libertate de exprimare. Acest drept include libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau a comunica informaţii ori idei fără amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere. Prezentul articol nu împiedică Statele să supună societăţile de radiodifuziune, cinematografie sau televiziune unui regim de autorizare.
  • 2. Exercitarea acestor libertăţi ce comportă îndatoriri şi răspunderi poate fi supusă unor formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege, care, într-o societate democratică, constituie măsuri necesare pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii, a moralei, a reputaţiei sau a drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea informaţiilor confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti.

Constituția României

  • articolul nr. 29: (1) Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale;
  • articolul nr. 30: (1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.

(2) Cenzura de orice fel este interzisă.

(3) Libertatea presei implică şi libertatea de a înfiinţa publicaţii.

(4) Nici o publicaţie nu poate fi suprimată.

  • articolul nr. 31: (1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

Onorată instanță,

În baza acestor considerente, vă solicităm respingerea ca neîntemeiată și nelegală a Hotărârii  208 din 28.05.2018 a Consiliului director a C.N.C.D. și anularea amenzii de 5.000 de lei dispusă de acesta.

Prezenta contestație are nouă anexe, însumând   file.

 

Colonel (r.) Gheorghe Stroe, reprezentantul S.C. Tempus DacoRomânia Comterra S.R.L., București, str…

Colonel (rtg.) Vasile I. Zărnescu, autorul cărții, București, str. …

 

 

***

 

Anexele depuse la Judecătoria Sectorului 6 erau cele prezentate C.N.C.D.-ului, la Notele Scrise, plus altele necesitate de evenimentele survenite între timp.

Nu ne rămîne decît să regretăm că deputatul Bogdan Diaconu nu a avut succes cu proiectul său de lege pentru desființarea C.N.C.D., iar petiția pentru desființarea C.N.C.D. este semnată de foarte puțini români.

Oare cînd se vor trezi românii?! Dar oare se vor mai trezi?!

                                                                                                Colonel (rtg.) Vasile I. Zărnescu

                                                                                                       28 septembrie 2018

 

[1] Cf. https://www.incorectpolitic.com/mmm-si-sabin-orcan-pupancuristu/

[2] Cf. https://www.incorectpolitic.com/mmm-colaborarea-dintre-jidovi-si-jidoviti/

[3] Cf. http://www.justitiarul.ro/conflicte-paralele/http://www.ziarulnatiunea.ro/2018/04/11/conflicte-paralele/https://www.reporterromania.ro/conflicte-paralele/https://morarita.wordpress.com/2018/04/12/col-r-vasile-zarnescuconflicte-paralele/http://www.art-emis.ro/jurnalistica/4760-conflicte-paralele.html

Sursa: Incorect politic

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *