Remember

IMBOGĂŢIŢII CAPITALEI CULTURALE EUROPENE SIBIU 2007

     Republicăm două articole apărute în revista noastră în anul 2008, după jaful banilor publici pentru evenimentul din anul 2007: […]

     Republicăm două articole apărute în revista noastră în anul 2008, după jaful banilor publici pentru evenimentul din anul 2007: „Sibiu, capitală culturală a Europei” şi un al treilea, din presa centrală, apărut în anul 2006, care confirmă mega-escrocheria de atunci. Este de datoria noastră să informăm opinia publică despre felul în care s-au îmbogăţit, sub pretexte culturale, cei care au avut în mâini pârghiile financiare ale fondurilor cu destinaţie culturală internaţională!

     Nu o să vă vină să credeţi că – mai bine mai târziu decât niciodată! – în urma repetatelor insistenţe ale publicaţiei noastre, Primăria Sibiu a postat pe propriul site declaraţiile de avere şi interese ale directorilor de servicii publice şi instituţii publice din subordine, deşi legal trebuia să o facă din anul 1996, când a apărut Legea nr.115 / 1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor,  a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici.

Astfel, vede şi contribuabilul de rând în buzunarele cui se duc taxele şi impozitele pe care el le plăteşte din banii strânşi cu multă trudă şi sudoare iar bieţii noştri pensionari le plătesc rupându-şi pâinea de la gură şi renunţând la medicamentele care îi ţin în viaţă.

Aşteptate mai ceva decât Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu a cărui paternitate şi-o asumă cu drept de autor – încă n-am înţeles dacă „autor” e Constantin Chiriac sau Fundaţia „Democraţie prin cultură” pe care o păstoreşte de ani buni pe meleagurile sibiene – declaraţia de interese şi declaraţia de avere pentru anul 2007 aparţinând sub proprie semnătură directorului general al Teatrului Naţional Radu Stanca Sibiu, Constantin Chiriac, direct situate sub incidenţa legii penale, ne dau de gândit sub multe aspecte.

Constantin Chiriac a fost în perioada premergătoare dar şi în cea de derulare a programului de importanţă naţională şi internaţională „Sibiu Capitală Culturală Europeană – 2007”, vicepreşedinte al Asociaţiei Sibiu Capitală Culturală Europeană 2007 – organism care a guvernat desfăşurarea programului amintit, dar şi fondurile aferente. A mai fost, în aceeaşi perioadă director general al Teatrului Naţional „Radu Stanca” Sibiu – instituţie cu multe şi foarte costisitoare proiecte prezentate în cadrul capitalei culturale europene. Simultan a condus şi Fundaţia „Democraţie prin cultură” prin care au „curs” ori mai bine zis „s-au scurs”de asemenea multe din fondurile capitalei culturale. {mosimage}

Această triplă ipostază a lui Chiriac, evident născătoare de triplu conflict de interese, nu a deranjat se pare, pe mai marele său – primarul Klaus Werner Iohannis, care, şi el, era în acelaşi timp primar, ordonator principal de credite, dar şi preşedinte al Asociaţiei Sibiu CCES 2007.

În vârful piramidei – preşedinte de onoare – ministrul culturii şi cultelor, penelistul Adrian Iorgulescu a îndeplinit la rândul său simultan şi funcţia de ministru şi pe cea de preşedinte onorific al Asociaţiei Sibiu CCES 2007, şi pe cea de ordonator principal de credite pentru fondurile alocate Sibiului, fonduri despre care ne tot vorbea şi în anul electoral 2008 când candida pe un post de parlamentar PNL de Sibiu, de parcă le-ar fi dat din propriul portmoneu…

De ce să ne mai mirăm că, secretar al Asociaţiei menţionate a fost numită doamna director executiv al Direcţiei economice a Primăriei Sibiu, Viorica Bândescu, care iată şi ea, semna pe de o parte pentru bani primiţi de Primărie de la bugetul de stat pentru desfăşurarea capitalei culturale, pe de alta pentru bani alocaţi de Primărie Asociaţiei Sibiu CCE 2007, iar într-o altă ipostază, semna pentru primirea banilor de la Primărie, de către Asociaţie. Şi, să nu uităm, a mai existat o ipostază, cea în care banii de la bugetul de stat sau bugetul local s-au „dus” tot sub semnătura d-nei Bândescu şi a primarului Iohannis către realizatorii de proiecte din programul Sibiu CCE 2007, prin veriga Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, diriguită de directorul Ovidiu Dragoman.

Şi uite-aşa, cine pe cine să mai controleze ? Oamenii noştri s-au legat unii de alţii şi pe faţă şi prin dos, cu iţe trainice şi tainice atât de încâlcite încât  niciun control nu va prea avea chef să le mai dea de capăt, din cauza complexităţii firelor. După ce s-a terminat cu capitala culturală, a început caruselul diplomelor pe care şi le-au acordat aceleaşi personaje unele altora, premiindu-se între ele, de s-au tot minunat cetăţenii Sibiului, care nu au mai înţeles nimic, fiindcă se aşteptau ca, premiaţi să fie artiştii care au dat spectacole şi nicidecum administraţia care a organizat evenimentele.

Gura târgului sibian zvonea despre organizatorii din Asociaţia Sibiu CCE 2007 că nu vor să se termine anul capitalei culturale cu fondurile lui uriaşe de nu va mai vedea Sibiul aşa ceva în veci de veci, fără să se aleagă fiecare cel puţin cu câte o casă…

Şi cum nu iese fum fără foc…Zis şi făcut. Primarul Iohannis, preşedintele Asociaţiei s-a ales în anul 2007 cu…două case în familie, în Sibiu pe strada Măgura la numerele vecine 9 şi 11, pe din două cu soţia. Directorul executiv Viorica Bândescu, secretarul Asociaţiei şi-a construit şi dumneaei o casă tot în 2007, în Sibiu pe strada Podului la nr.44, pe din două cu fiică-sa.

Vicepreşedintele Asociaţiei Sibiu CCE 2007 – Constantin Chiriac a luat însă frişca de pe tort, având, potrivit propriilor declaraţii, cele mai multe „realizări” materiale în urma bănosului an cultural. Dar, să le luăm pe rând.

Declaraţia de interese a lui Constantin Chiriac înregistrată sub numărul 122985 din 13.06.2008  prevede în formularul tip: „Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.”

Ceea ce nu l-a împiedicat pe domn’ Costache să bareze toate capitolele, mai puţin capitolul 1, la care trebuia să declare dacă este „Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale ” şi unde, o să vă miraţi cum ne-am mirat şi noi, NU A SCRIS NIMIC ! Adică, nici usturoi nu a mâncat, nici gura nu-i miroase, ce treabă are el cu vreo asociaţie sau fundaţie? Nu menţionează calitatea de vicepreşedinte al Asociaţiei Sibiu CCE 2007, calitate pe care a trâmbiţat-o ori unde a avut ocazia atât înaintea, în timpul, cât şi după ce capitala culturală s-a sfârșit. A uitat că în toată mass media popularizează fundaţia pe care el o conduce ca producător al Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu. Iată însă, că, nu se poate ascunde, deoarece chiar pe site-ul Ministerului Culturii şi Cultelor este înregistrată „FUNDAŢIA DEMOCRAŢIE PRIN CULTURĂ”, având ca Scop: Fundamentarea valorilor democratice, în paralel cu ridicarea standardelor sociale in principal prin instrumentele politicii culturale. Iată şi  adresa de pe site: Localitate: Sibiu – Județ: SIBIU- Adresa: Str. Vasile Milea nr. 1, Et. 1, Ap. 20, Cod 2400 – Adresa pentru corespondenta: Str. Vasile Milea nr. 1, Et. 1, Ap. 20 – Telefon: (0269) 210-446 -Fax: (0269) 211-494

Pentru cei care nu ştiu, aceasta e adresa de domiciliu – dacă nu şi l-o fi schimbat între timp, veţi vedea de ce – a lui Constantin Chiriac.

    Deci date incomplete în declaraţia de interese, înseamnă răspundere penală pentru directorul Chiriac. Întrebarea care se pune este: din ce motiv nu a declarat că este vicepreşedinte al Asociaţiei Sibiu CCE 2007 şi membru, ba chiar preşedinte al fundaţiei pe care a înfiinţat-o şi prin care desfăşoară an de an, proiecte după proiecte ? Căci, dacă treaba era „cușer” nu avea nici un motiv să nu declare interesul. Sau o fi realizat în fine, că se află de fapt într-un asemenea conflict de interese cu această fundaţie şi celelalte funcţii ale lui, de nu-l mai poate scoate nimeni „curat”?

    Depăşim „interesele” şi ajungem la declaraţia de avere a d-lui actor director Chiriac. Poartă acelaşi număr de înregistrare şi aceeaşi dată ca şi declaraţia de interese. La capitolul „Terenuri”, directorul general al Teatrului Naţional Radu Stanca declară proprietatea în cotă de ½ cu soţia a unui teren intravilan în Ocna Sibiului la nr.30 în suprafaţă de 800 mp, cumpărat în anul 2003 cu 3.000 de lei noi, 30 de milioane de lei vechi pe atunci. Mai apare şi un alt teren intravilan, de această dată în Sibiu, cumpărat, fireşte ( !) în anul 2007, pe str. Florilor la nr.11, în cotă de ½ cu soţia. Fiind anul capitalei culturale, bineînţeles că şi banii au fost mai mulţi, respectiv 30.000 de lei noi, adică 300 de milioane de lei vechi. Terenul are o suprafaţă de 300 mp.

    La capitolul „Clădiri”, directorul Chiriac declară proprietatea în cotă de ½ cu consoarta dumnealui, a nu mai puţin de două case de locuit şi o garsonieră. Garsoniera –  la care are adresa şi fundaţia mai sus-amintită – a cumpărat-o domnul Chiriac în anul 1991 când era doar „un actor grăbit” sa izbândească în viaţă. La „case de locuit” s-a cam avântat însă, de când este director la o instituţie publică de spectacole, bugetară şi are salariu de… bugetar, adică din anul 2000. A reuşit să cumpere una în anul 2003 în Ocna Sibiului nr. 30 – unde are în proprietate şi terenul intravilan, cu 7.000 de lei noi, mai pe înţelesul nostru, 70 de milioane de lei vechi. Scrie el, dl. Chiriac „casă de locuit (părinţii)”, de parcă s-ar afla în proprietatea acestora, nu a lui şi a nevestei Taniuşa. Dar, deh ! Poate se păcălesc contribuabilii ! Acum, ţineţi-vă bine, urmează realizarea lui materială cea mare, în anul 2007 : proprietatea unei „case de locuit” pe str. Florilor nr.11 în Sibiu, în suprafaţă de 150 mp şi care l-a costat 270.000 de lei noi, respectiv 2,7 miliarde de lei vechi…Măi să fie ! Adică primarul, cel dintâi om al oraşului abia a reuşit să cumpere în 2007 două case pe  una din străzile rezidenţiale ale Sibiului cu numai 1 miliard de lei vechi, directoarea Bândescu îşi construieşte tot în 2007 casă nouă cu 1,3 miliarde de lei vechi şi Costache al nostru dă aproape 3 miliarde pe o casă de peste Cibin…Iar nu-i ceva „cuşer” aici… !

    Oricum, om strângător cu nevastă econoamă – şi, atenţie : casnică ! – directorul general de la „Radu Stanca” nu a avut nevoie – deşi e salariat bugetar – de nici un leu împrumutat de pe la bănci ca să-şi cumpere casele şi terenurile. Ba, dimpotrivă, la capitolul „Conturi şi depozite bancare” interpretul magistral al rolului lui Nilă Moromete, ne …dă pe spate, de-a dreptul ! Ingineriile sale financiare depăşesc orice închipuire, dacă a reuşit să facă depozite bancare în şase bănci fără a înstrăina vreo proprietate, doar din salariul de director care, după cum declară „nu se auto-plăteşte şi pentru rolurile de actor”.

Să vă împărtăşim şi dvs. cititorilor, cum stă dl. Chiriac la capitolul depozite bancare, nu înainte de a vă preveni că, probabil din motive de „siguranţă” nu a declarat nici anul creării depozitului bancar, nici valuta în care îşi ţine economiile:

Banca Transilvania     – 128.909

Banca românească      –   47.389

BRD            –   29.077

ING            –   19.200

BCR            – 504.802

BCR acţiuni        –   63.000

Alpha Bank        –   28.711

Dacă ne apucăm noi să adunăm aceste sume considerând că sunt exprimate în lei noi, ajungem la fantastica valoare de 821.088 de lei noi, respectiv 8,2 miliarde de lei vechi!!! Acum, chiar că ni s-au tăiat picioarele! Când şi mai ales cum a strâns domnul director general Chiriac toţi banii ăştia? În 2007? De opt ani de când lucrează ca director de teatru pe salariu de bugetar local  şi povesteşte tuturor că a vizitat peste 90 de ţări – pe banii Ministerului Culturii şi Cultelor, asta v-o spunem noi – nu avea cum să facă aceste economii, având în vedere că şi-a luat două case şi două terenuri şi nu are nici un împrumut! Vă mai spunem că dumnealui şi-a trecut şi părinţii şi nevasta în întreţinerea proprie… O fi dat de … „lampa lui Aladin”!?

Trecem acum în revistă, din aceeaşi declaraţie de avere, veniturile d-lui Chiriac declarate sub semnătură. În calitate de director general al Teatrului Naţional „Radu Stanca” a obţinut 59.796  lei noi în anul 2007, iar în calitate de profesor la Universitatea  Lucian Blaga din Sibiu a încasat 11.880 lei noi în 2007. Un total de venituri brute de 71.676 lei noi, adică 716 milioane de lei vechi… Soţia nu lucrează şi nici nu are alte venituri, spre exemplu din cedarea folosinţei bunurilor, mai precis din închirierea unor spaţii – căci se vorbea de o casă închiriată teatrului de către dl. Chiriac pe numele soacrei dumnealui, decedată săraca, a cărei moştenitoare este unica fiică, Taniuşa… Iar părinţii cazaţi în casa de la Ocna, aduşi de la ţară, din Moldova natală, de domnul Costache, se află tot în întreţinerea dumnealui, având venituri minime, de foşti agricultori… Păi, în acest caz, e „groasă” rău, domn’ Chiriac ! Cum justificaţi dvs. atâţia bani în conturi, când veniturile dvs. chiar dacă ar fi să înmulţim prin absurd cele 716 milioane din anul 2007 cu 8 ani de activitate nu ar ajunge decât la 5,7 miliarde, cam cât e depozitul dvs. de la BCR…???

Noi considerăm că e cazul să vi se ceară de către primarul Iohannis şi de către Consiliul Local Sibiu să completaţi corect şi cu responsabilitate declaraţiile de interese şi de avere, iar pentru sumele nejustificate să înştiinţeze fuguţa organele legal îndreptăţite pentru controlul provenienţei averii dvs.!

Să îl lăsăm deci, în grija organelor de control pe actorul – director – profesor universitar, şi proaspăt posesor al unei diplome de „Doctor în arte”, pe care i-a acordat-o prietenul său Noel Witts pentru Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu. Vă reamintim că,  despre festivalul realizat de Chiriac, Jonathan Mills directorul Festivalului de la Edinburgh a declarat în acest an, la Sibiu, în conferinţa de presă : „Acest festival se poate numi festival şi este cel mai bun lucru pe care îl spun despre Festivalul de Teatru de la Sibiu.”

Mai modest în „realizările materiale” aferente anului 2007, directorul Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, Ovidiu Dragoman şi-a completat cinstit declaraţia de interese înregistrată la Primăria Sibiu sub numărul 122851/12.06.2008, cu firma M.D.C Group SRL  la care este acţionar în proporţie de 50% şi Asociaţia Aşezămintelor Culturale din România, la care este vicepreşedinte.

În declaraţia de avere, directorul Ovidiu Dragoman declară, la capitolul „Terenuri”, două fâneţe în suprafaţă de cca 3.000 mp la Sibiel, obţinute prin donaţie în anul 2004. La capitolul „Clădiri”, un apartament de bloc cumpărat în anul 2001 în cotă parte de ½ cu soţia pe str. Alba Iulia nr.79/24 în valoare de 164.002,5 lei noi.

Anul 2007 a fost însă benefic şi pentru dl. Dragoman, că doar prin Casa de Cultură a Municipiului Sibiu au circulat fondurile şi proiectele! S-a ales cu o maşină nouă Renault, cumpărată. O fi în rate ? Căci de credit nu poate fi vorba, întrucât nu e declarat. Iar veniturile familiei sunt declarate ca fiind obţinute doar de dl. director, respectiv 18.641 de lei noi, aproximativ 15 milioane de lei brut venit lunar…Nu prea se justifică banii de maşină nouă, domnule Dragoman ! V-a împrumutat Chiriac „lampa lui Aladin”?

Nu puteam încheia aceste amintiri fără să menţionăm că şi primarul Klaus Werner Iohannis a cumpărat două case în anul 2007, ambele alăturate şi situate pe strada Măgura din municipiul Sibiu.

Iohannis adrese-

AVERILE SI INTERESELE DE LA PRIMARIA SIBIU

Directorul executiv economic al primăriei poate fi legal şi secretar al Asociaţiei Sibiu CCE 2007? Adicătelea, cu-o mână semnează pentru banii Primăriei care se duc la Asociaţie şi cu cealaltă semnează pentru că a primit la Asociaţie banii de la Primărie ?! N-am descurcat problema, nodul gordian a rămas netăiat şi ne-am văzut de alte treburi, că veneau alegerile locale călare pe zilnic tunătoarele focuri de artificii care luminau „a giorno” cortul ţigănesc montat pe Cazarma 90, unde se mai găsea şi în anul 2008… Şi, de altfel, şi Herr-ul Iohannis era în situaţia lui Bândescu, cu cele două mâini semnatare ca la marionete, când se mişcă sfoara ba în stânga, ba în dreapta…după cum vrea păpuşarul! Aşa că ştiind noi bine proverbul românesc cu „peştele de la cap se strică”, pe care minoritatea săsească l-a preluat cu brio de la românii majoritari în ţara lor, ne-am zis că organele de control financiar, infracţional, anticorupţie vor face vreodată lumină… Sperăm că în timp util, până nu putrezesc „peştii” şi nu expiră termenele de  prescripţie.
Cunoscând că România dispune de o sumedenie de legi care guvernează „grădina” administrării banului public de stat şi local, ziarul nostru a tras nenumărate semnale de alarmă cu privire la transparenţa averilor angajaţilor pe care autorităţile locale îi plătesc din banii contribuabililor, adică ai noştri, ai cetăţenilor. Pentru prima oară, pe site-ul Primăriei Sibiu au apărut după alegerile locale din luna iunie a acestui an, declaraţiile de avere şi interese ale directorilor de servicii publice subordonate Consiliului Local Sibiu. Cam târziu, fiindcă unii sunt de peste opt ani în funcţie şi nu i-a întrebat nimeni de sănătatea conturilor bancare personale alimentate din „amărâtele” de salarii bugetare, pentru care se fac greve peste greve… Iar actul normativ care prevede obligativitatea publicării declaraţilor de avere  – LEGEA  nr. 115 din 16 octombrie 1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici este în vigoare, iată de 12 ani (!) şi dispune în articolul 2 alin.1:
„Preşedintele României, deputaţii, senatorii, membrii Guvernului, consilierii prezidenţiali, consilierii de stat, secretarii de stat, subsecretarii de stat, precum şi asimilaţii acestora, magistraţii şi asimilaţii acestora, consilierii judeţeni şi locali, primarii, viceprimarii, prefecţii, subprefecţii, persoanele cu funcţii de conducere şi de control şi funcţionarii publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul autorităţilor publice centrale ori locale sau în cadrul instituţiilor publice ori de interes public, personalul încadrat la cabinetul demnitarului, membrii consiliilor de administraţie şi persoanele care deţin funcţii de conducere, de la director, inclusiv, în sus, în cadrul regiilor autonome de interes naţional sau local, al companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar, instituţiilor publice implicate în realizarea procesului de privatizare, Băncii Naţionale a României, băncilor la care statul este acţionar majoritar, au obligaţia să îşi declare averea, în condiţiile prezentei legi.”
Nu mai întrebăm de ce nu s-a aplicat legea până în acest an la Sibiu, şi unii au fost mai „cetăţeni” decât ceilalţi, profitând de posturile lor, că dăm prea mari bătăi de cap edilului şef Iohannis – cu siguranţă va avea cine să îl întrebe şi despre asta!- şi Consiliului Local Sibiu.
Ne-am gândit că e mai util pentru cititorii noştri să trecem în revistă cele mai interesante dintre  declaraţiile de avere şi interese depuse în acest an de către angajaţii Primăriei din Sibiu şi directorii serviciilor publice locale aflate în subordinea Consiliului Local Sibiu. Le găsiţi pe site-ul Primăriei Sibiu. Ne-am bucura dacă aţi descoperi şi dvs. lucruri interesante pe care să ni le semnalaţi, că doar ştiţi destule despre „jupânii amploaiaţi” de la primărie!
Dar să turăm motoarele şi să purcedem la analiză! Trecem peste declaraţiile de avere şi interese ale lui domn’ primarele, că el e demnitar şi are alt statut – deosebit de membrii de rând ai obștii – şi ne oprim la…ghiciţi cine ?
Doamna director executiv al direcţiei economice din Primăria Sibiu, economist Viorica Bândescu!
Declaraţia de interese înregistrată sub numărul 122562 din 12.06.2008 e uşor de analizat, fiindcă la toate capitolele, doamna în cauză a barat (tăiat) rubricile. Deci nu e asociată sau acţionară în societăţii private, companii naţionale, nu e membră a vreunei asociaţii sau fundaţii. Nu e nici membră în organe de conducere, administrare şi control ale vreunei societăţi, regii, asociaţii sau fundaţii. Nu e membră în vreun partid politic, nici în asociaţii profesionale sau sindicale…Hmm ! Să înţelegem că directorul economic al Primăriei din Sibiu nu e expert contabil sau măcar contabil autorizat, adică membru al Corpului  Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, chiar dacă inactiv ?? Asta dacă e adevărat, e cam trist, iar dacă nu e adevărat, înseamnă că Viorica noastră de la primărie ar putea să intre sub incidenţa legii penale pentru fals în declaraţii. Oricum, până aici nu e chiar un capăt de ţară, acum vine partea interesantă, că e vorba de avere…
Declaraţia de avere a d-nei Bândescu e înregistrată sub acelaşi număr şi în aceeaşi dată ca şi declaraţia de interese. Ori le-a fost greu celor din primărie să gândească, ori…Faptul că sunt două documente diferite, întocmite în temeiul unor legi diferite se pare că nu îi preocupă, aşa că, dacă vorbim doar de numărul de înregistrare, confuziile se vor ţine lanţ! Sau poate asta se vrea ?
La capitolul „Terenuri” directorul executiv Viorica Bândescu a dobândit în anul 2006 în Sibiu str. Podului nr.44, 1/2 dintr-un un teren intravilan de 400 (mp, completăm noi, că d-na nu ştie geometrie, se pare!) împreună cu Bândescu Silvia – probabil fiica. Valoarea de impozitare nu a completat-o nimeni. O fi fost pe gratis ?? Nu ştim, fiindcă acolo e scris de mânuţa d-nei director «cumpărare».
La capitolul  „Clădiri”, d-na director economic a reuşit într-un an să-şi facă – atenţie, în anul 2007, anul rodnic al capitalei culturale europene ! – o casă a cărei valoare de impozitare este de 128.026 lei, spus pe bani vechi 1,280 miliarde de lei… Din casă are 1/2 cotă parte la aceeaşi adresă unde se află şi terenul – str. Podului nr.44. Pentru neavizaţi, asta vine pe undeva peste Podul Gării, în zona în care zor-nevoie a început în primăvara acestui an introducerea canalizării, care se va finaliza până în toamnă. Noi, naivii, am crezut că e o măsură pentru locuitorii de rând sau că e panaramă electorală de-a lui Iohannis. De fapt, iată ce mărimi locuiesc în zonă. Cum să stea fără canal şi să folosească…latrina?
Dar, să continuăm. Doamna Bândescu are şi o maşină, mai «veche», din 2003, un Renault cumpărat, după cum declară. Nu ştim cum se descurcă cu consumul de carburanţi, dar ştim că o foloseşte zilnic. Ştiaţi că autoturismul e considerat  «o gură în plus» sau «un lux necesar»? Mai ales când ai un salariu de bugetar !
Dar vine capitolul „Datorii” şi ne lămurim de unde a avut directorul economic al Primăriei Sibiu, bani să-şi cumpere teren şi să construiască «un pic» din casă : a luat un credit de 10.000 de euro de la BCR în 2006. Adicătelea, cam 38.000 de lei noi sau 380 milioane de lei vechi. Bine-bine, veţi spune, cu asta a plătit terenul, dar casa, din ce bani a construit-o într-un an ? Ei, aici e-aici, probabil că fiica doamnei în cauză e foarte bogată sau câştigă un salariu uriaş…Sau există vreun sponsor ascuns, incognito…Pentru că veniturile declarate de Viorica Bândescu aferente anului 2007, respectiv  72.244 de lei brut, adică 722 milioane de lei vechi te duc la un net de cel mult 600 milioane, din care dacă mai scazi şi datoria la bancă – în jur de vreo sută de milioane pe an – rămâi cu 500 de milioane de lei vechi.
Nu mai mănânci, nu te mai îmbraci, nu mai circuli cu maşina, nu pleci în concediu, că doar îţi trebuie bani ca să îţi construieşti casa nu ? MISTERELE SIBIULUI ŞI ALE CAPITALEI CULTURALE EUROPENE 2007 !!! Oricum, solicităm sfatul doamnei Bândescu mai ales pentru tinerii dornici să-şi trăiască şi viaţa dar să-şi construiască şi o casă frumuşică  şi să-şi cumpere o maşină nouă, cum a reuşit minunea ca, în aproape opt ani de când lucrează la Primărie sub oblăduirea prea cinstitului Herr Iohannis, fiind divorţată şi întreţinând şi o fiică la şcoală şi la facultate, să realizeze atâtea cu bani aşa puţini. Ne-ar fi tuturor cetăţenilor sibieni de mare folos să cunoaştem furnizorii de materiale şi firmele sau meşterii care au ridicat, ca în poveste, o casă la numai o treime din preţul actual de piaţă !…
Să vă mai dezvăluim şi că, potrivit Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei  modificată şi actualizată prevede la  SECTIUNEA a 5-a, Incompatibilități  privind funcţionarii publici, Art. 94, alin. (2) : „Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează:
a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice;
c) în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ, din sectorul public sau privat, în cadrul unei asociaţii familiale sau ca persoană fizică autorizată;
d) in calitate de membru al unui grup de interes economic.
(2,indice 1) Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2) lit. a) şi c), funcţionarul public care este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să reprezinte sau să participe în calitate de reprezentant al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare.”
Adică, noi o credem pe doamna director Bândescu Viorica, că a încasat salariu de la primărie 46.664 lei noi. Că a fost desemnată şi în calitate de membru în Consiliul de Administraţie al SC Parcuri Industriale SA Sibiu – de unde a încasat 3.803 lei noi în 2007, şi membru în AGA la SC Nounsib SRL Sibiu unde a fost plătită cu 3.277 lei noi pentru anul 2007, şi secretar al Asociaţiei Sibiu Capitală Culturală Europeană 2007 – unde a încasat 13.500 de lei noi ! – toate în calitate de reprezentant al autorităţii publice Consiliul Local Sibiu , respectiv al Primăriei Sibiu.
Dar când apare şi activitatea de consultant la societatea comercială SC Schubert & Westhoff SRL Sibiu, filială a „mămicii germane” Schubert & Westhoff societate de consiliere în fuziuni şi achiziţii cu sediul în Ludwigstrasse 11 München Germania, de pe al cărei site aflăm că, fostul director executiv al Forumul Democrat al Germanilor din România, Sibiu din perioada 2004-2006, WIEGAND FLEISCHER, este director al SC Schubert & Westhoff SRL, Sibiu din 2006…Şi când directorul economic al Primăriei Sibiu este consultant al acestei firme în 2007  plătit cu 5.000 de lei noi…Sau poate consultant este fiica doamnei director, fiindcă suma e trecută în dreptul rubricii de venituri ale copiilor titularului declaraţiei de avere, şi atunci e şi mai grav, deoarece, iată, fiica nu a avut decât 5.000 de lei noi venituri brute în 2007…Deci…de unde bani pentru construirea casei cu valoarea de impozitare de 128.026 lei noi stimată doamnă director executiv Bândescu Viorica ??…
 Dar, din toată afacerea cu firma Schubert & Westhoff SRL Sibiu ne vine un alt gând năbădăios: primarul K.W. Iohannis este liderul Forumului Democrat al Germanilor din România, majoritatea consilierilor municipali sibieni aparţin FDGR, de ce să nu mănânce şi directoarea economică a Primăriei Sibiu din dulcea prăjitură a puterii ?? Mai ales când, este atâta nevoie de ea încât, cum spuneam mai sus, nu îi mai ajung cele două mâini ca să semneze veniturile şi cheltuielile încrucişate ce se vântură pe sub „controlul” domniei sale ?! Şi să nu uităm că, pe ea nu a premiat-o nimeni şi nu i-a acordat diplome pentru activitatea desfăşurată cu „succes” în anul capitalei culturale 2007 !…
Eh şi-acum, că ne-am lămurit cu doamna director executiv Viorica Bândescu şi rezultatele fructuoase ale domniei sale pe plan profesional şi mai ales material în anul  de graţie al Sibiului, 2007, să vedem cu ce s-au ales şi alţi potentaţi.
Domnul Dorin Nistor, jurist de meserie, a fost numit în anul 2007 secretarul municipiului Sibiu de către K.W. Iohannis. Spunem că l-a numit Iohannis, fiindcă e ştiut că, şi viceprimarii şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Sibiu au fost „aleşi” doar cu girul Marelui Sas – cum îl numea servil un ziarist sibian. Dorin Nistor este anchetat de către DNA pentru implicarea sa în mafia retrocedărilor de la Sibiu, alături de Iordan Nicola (fostul secretar al Primăriei Sibiu) şi însăşi Măria Sa Klaus Iohannis I-ul.
Din declaraţia de avere înregistrată sub numărul 122519-12-06-2008 rezultă că Dorin Nistor nu are în proprietate terenuri, iar, la capitolul „Clădiri”, şi-a construit în 2005 împreună cu soţia notar, o casă pe str. Porumbacului nr.30, a cărei valoare de impozitare este de 171.105 lei noi. Interesant că, în anul 2005 domnul Nistor era numai şef serviciu juridic în Primăria Sibiu, dar probabil că „grosul” banilor pentru casă a venit de la d-na notăriţă… În declaraţia de avere mai apare un autoturism Renault 19 cumpărat în anul 1990.
În schimb, domnul secretar al municipiului Sibiu ne surprinde la capitolul conturi şi depozite bancare, unde constatăm că preferă banca Volksbank pentru economii de 140.000 lei noi –depozit din 2005- şi, respectiv, 15.000 euro – depozit din 2004. Şi în acea perioadă, Dorin Nistor era angajat la serviciul juridic al primăriei Sibiu. Concluzia: sub mândra domnie iohannesciană, angajaţii, luând exemplul şefului, au prosperat încetişor dar… binişor!
La capitolul «Venituri», în 2007, tânărul secretar a încasat frumoasa sumă de  63.574 lei noi din funcţia publică pe care o exercită. Iar soţia notăriţă la Mediaş l-a depăşit de cinci ori încasând o sumă mare şi rotundă: 300.000 de lei noi, adică mai pe mintea românească, 3 miliarde ! Să tot trăieşti…bine, cum zicea un preşedinte!
Declaraţia de interese a secretarului municipiului Sibiu e leit-poleită cu cea a directoarei Bândescu : totul e barat. Deci, nici o incompatibilitate, nici un conflict de interese !
La serviciul Administrativ al Primăriei Sibiu este şef domnul Horvath Adalbert Marius. Beneficiar al unui apartament de bloc pe str. Muncel bloc 3 pe care l-a cumpărat din anul1991 împreună cu soţia şi al unui autoturism Peugeot 206 cumpărat în anul 2003, domnul Horvath a reuşit să-şi facă un depozit de 32.000 lei noi la BRD Sibiu în perioada 2007-2008 şi un altul de 31.000 lei noi la BCR Sibiu în anul 2008…deşi veniturile dumnealui din 2007 sunt de aproximativ 25.000 de lei noi iar pe ale soţiei, încălcând pur şi simplu cerinţele legii, le declară „confidenţiale”. Să bănuim deci, că toţi banii nevestei au fost puşi la „ciorapul” bancar ?? Declaraţia de interese a domnului Horvath înregistrată sub nr.124152/17.06.2008 (acelaşi număr cu cel al declaraţiei de avere) ne relevă sub semnătură că este acţionar la SC Mecanica Mârşa cu 40 de acţiuni în valoare de 1 miliard de lei vechi. Dar, dacă nu le-a vândut, de unde misterioasele depozite bancare?
Doamna Nicula Carmen Bianca este de ani buni şef al  serviciului Dezvoltare Economică şi Relaţii Externe din Primăria Sibiu. În declaraţia de interese înregistrată sub numărul 122810 din 12.06.2008 d-na Nicula se declară membru al Asociaţiei de Prietenie Sibiu – Landshut. Din declaraţia  de avere, constatăm că, doamna Nicula este proprietară în cotă parte de 1/2 împreună cu soţul, asupra unui teren agricol de 2,1 ha la Cisnădie. Dacă şi cu ce îl cultivă ar fi interesant de aflat, mai ales că este cumpărat în anul 2006 şi în declaraţia de avere nu figurează venituri din activităţi agricole. Sau poate pe acolo va trece vreo autostradă ? De când lucrează în Primăria Sibiu, adică de prin anul 1997, doamna Nicula a reuşit  să-şi construiască, împreună cu soţul o casă pe str. Velceanu nr. 21 în Sibiu. Casa este construită în anul 2002 şi are o suprafaţă de 270 mp. Deşi în declaraţie este trecut sub tăcere, casa are şi un teren aferent destul de mare, a cărui valoare, în „buricul târgului” fiind foarte ridicată, era obligatorie declararea acestuia. Şefa de la Relaţii Externe mai declară la capitolul „Clădiri” o cotă parte de 3/8 dintr-o casă primită prin succesiune pe str. Moldovei nr. 11 A. De remarcat că, ambele clădiri sunt situate într-o zonă scumpă de vile, în care puţini sibieni şi-au permis să investească. Nu ştim din ce sursă provin economiile doamnei Nicula, dar declară proprietatea unor acţiuni la Raiffeisen Bank în valoare de 40.000 lei noi cumpărate în anul 2007 – iarăşi anul capitalei culturale! – şi acţiuni la Banca Carpatica în valoare de 7.000 de euro cumpărate încă din  anul 1998.
Este adevărat că d-na Nicula menţionează o ipotecă pe casă pe perioada 2007-2017 , dar nimeni nu e nebun să îşi ipotecheze casa ca să cumpere acţiuni la o bancă… sau este?
 Cât priveşte veniturile declarate pe anul 2007, doamna Carmen a beneficiat de 40.063 lei noi iar soţul angajat la S.C. Standard Group SRL, de 24.000 lei noi. Rezultă dintr-un calcul simplu, că, familia Nicula trăieşte din veniturile soţului  – circa 20 milioane de lei vechi pe lună, brut – şi cumpără acţiuni din toţi banii încasaţi ca venituri de soţie. Sau, cum spuneam, îşi ipotechează casa pentru a-şi cumpăra acţiuni… Greu de crezut, doamnă Nicula ! Atenţie, căci declaraţia dvs. de avere este un act public care atrage răspunderea dvs. potrivit legii penale ! Nu este declarat autoturismul marca B.M.W. cu numărul de înmatriculare personalizat SB 41 NIK, maşină cu care se deplasează zilnic la locul de muncă.
La serviciul Buget Contabilitate întâlnim o declaraţie de avere care ne-a atras atenţia prin neconcordanţa matematică a veniturilor cu cheltuielile. Mare greşeală din partea unui contabil ! Doamna consilier principal Elena Buhoi a depus declaraţia de avere şi pe cea de interese sub numărul de înregistrare 122542 din data de 12.06.2008. Dacă la capitolul “Clădiri” – unde declară proprietatea în cotă de 1/2  cu soţul asupra unui apartament de bloc de pe str.Onceşti nr. 19/32 cumpărat în anul 2000, iar la capitolul “Bunuri mobile” declară proprietatea unui autoturism Volswagen Golf cumpărat în anul 2002, la conturi bancare, doamna Buhoi o “sfecleşte” şi declară un depozit în valoare de 24.000 de lei noi la Banca Transilvania, constituit în 2008. Întrebarea firească: de unde banii? La venituri pe anul 2007, doamna Buhoi a obţinut 18.077 lei noi din contractul de muncă şi – atenţie ! – 5.950 lei noi din prestări servicii. Iar soţul ei a încasat venituri brute pe anul 2007 de 31.200 de lei noi de la SC Trans Agape SRL Sibiu.
Ne întoarcem la Legea nr.161/2003 actualizată şi ne întrebăm cine a împuternicit-o pe această d-nă consilier care este funcţionar public, să reprezinte primăria sau consiliul local în cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare, de unde să câştige bani din prestări de servicii…?  Dacă ne amintim însă că, tot în ziarul nostru, într-un număr precedent, doamna Buhoi Elena era enumerată printre colaboratorii „de seamă” la realizarea Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu şi vă mai dezvăluim că aceeaşi doamnă prestează servicii de contabilitate la Teatrul Naţional Radu Stanca Sibiu din anul 2002, poate, cineva ne explică şi de unde au provenit banii din depozitul bancar… Şi cât de legale sunt „prestările de servicii” ale doamnei consilier principal Buhoi când Legea nr.161/2003 actualizată precizează expres în art.94 alin.(2) că : „Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, dupa cum urmează:  a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice;”.
Serviciul Public de Poliţie Comunitară al Municipiului Sibiu este condus de directorul executiv Aldea Gheorghe Adrian. O fi oare ceva rudă cu doamna Bândescu, pe care o chema, ca domnişoară, Aldea? Domnul director a depus declaraţia de interese în anul 2008. În ceea ce priveşte declaraţia de avere pentru perioada 2007, aceasta nu există şi iar ne întrebăm suspicioşi, de ce? Pe site-ul Primăriei Sibiu găsim doar declaraţia de avere depusă în anul  2007 pentru 2006. Din declaraţia de interese a domnului director înregistrată în anul 2008 la serviciul public pe care îl conduce, reiese doar că este membru în Sindicatul Finanţe Locale din cadrul primăriei municipiului Sibiu. În declaraţia de avere înregistrată sub numărul 1209 din 13.03.2007 nu se ştie unde, fiindcă nu apare ştampila registraturii Primăriei Sibiu şi nici a altei instituţii ( !), la capitolul „Terenuri” domnul Aldea împarte, pe din două cu soţia, două terenuri intravilane în Giurgiu, unul dobândit în 2006 prin reconstituirea dreptului de proprietate, celălalt aflat încă în litigiu la data declaraţiei. În Sibiu, numai soţia deţine un teren intravilan pe str. Porumbacului nr. 10 de 800 mp, dobândit în anul 2006 prin contract de întreţinere. Tot prin modalitatea contractului de întreţinere, în acelaşi an 2006, a dobândit la aceeaşi adresă din Sibiu, tot numai soţia…o „casă de locuit” a cărei valoare de impozitare este de 147.771 lei noi. Întrucât, la capitolul depozite bancare, în anul 2006 s-a constituit un depozit bancar de 20.000 de lei noi la BCR, numai pe numele soţiei…concluzionăm că, domnul director Aldea este sărac şi „dependent” strict de averea doamnei consoarte. Oricum, anul 2006 a fost deosebit de benefic familiei Aldea, având în vedere că au dobândit atâtea proprietăţi iar veniturile obţinute au fost de 26.015 lei noi în cazul domnului director şi de numai 9.600 lei noi încasaţi de soţia aflată şi în concediu de îngrijire a copilului. Ar fi interesant de ştiut, la venituri de 35.615 lei noi pe an – căci altele nu sunt declarate ! –, cum au reuşit să „pună deoparte” cei 20.000 de lei noi din depozitul bancar?
Studiind declarațiile de interese şi de avere ale personalului angajat am mai aflat un lucru care, după părerea noastră este cam păgubos pentru comunitate. Sunt în primărie şi serviciile publice locale – chiar dacă unii ocupă posturi de funcţionari publici iar ceilalţi de personal contractual – angajaţi pe cupluri – soţ şi soţie. Oricât ar fi de serioşi şi corecţi şi chiar dacă legea nu interzice aceste angajări de familii, ele stârnesc vrând-nevrând suspiciuni. Este cazul, spre exemplu al soţilor Roman Lucian auditor intern în cadrul compartimentului Audit Intern al Primăriei Sibiu şi soţiei Roman Voichiţa Anişoara director al Serviciului Public Centru Financiar Creşe. Ori, al soţilor Creţu Ilie director al Serviciului Public Administrare Domeniu Public şi Privat şi Creţu Dana Mariana consilier superior la serviciul Autorizare şi Control din Primăria Sibiu, ambii funcţionari publici.
Sau, o situaţie de legături şi mai strânse între soţi la serviciu, care poate duce în timp la grave perturbări. Domnul Gligore Viorel director la Cantina de Ajutor Social a Municipiului Sibiu – funcţie cu „greutate”, depune o declaraţie de avere sub numărul 122848 /12.06.2008 din care reiese că nu are nimic în proprietate. În schimb la venituri, declară un venit brut pe anul 2007 în sumă de 21.900 lei noi din funcţia de director dar şi venitul soţiei pe 2007, de 14.200 lei noi. Până aici, nimic nelalocul lui, veţi spune. Da, dar soţia domnului director al cantinei este lucrător comercial tot la… cantină!
Concluziile asupra averilor şi intereselor slujbaşilor Primăriei Sibiu plătiţi din banii dvs., vă lăsăm să le trageţi singuri, stimaţi cititori plătitori corecţi de taxe şi impozite la bugetul local al Sibiului !

                                                                                     Departamentul de Investigaţii  „Justitiarul“

Notă: Articolele semnate „Departamentul de Investigaţii“ reprezintă  munca unui colectiv de jurnalişti, deci nu poate fi vorba de laşitate sau lipsă de responsabilitate. Responsabilitatea pentru veridicitatea acestor materiale, în fond susţinute de documente publice, revine directorului revistei, Marius Albin Marinescu.

Capitala Culturala a Escrocării Europei Sibiu 2007

 Klaus Iohannis a negociat cu Ministerul Culturii bugetul de 43 de milioane de RON al manifestării şi din postura de primar, şi din cea de şef de ONG,  Organizația neguvernamentală a lui Iohannis care „administrează şi gestionează” bugetul îl are ca „preşedinte de onoare” pe ministrul Culturii, Adrian Iorgulescu! Comisarul guvernamental de la Cultura pentru programul Sibiu 2007, Sergiu Nistor, este maestrul aprobărilor dubioase şi un impostor internaţional. Ministrul Adrian Iorgulescu, „preşedinte de onoare” al Asociației primarului Klaus Iohannis şi „comisarul” de legătură, Sergiu Nistor. ESCROC – Persoană care înșeală pe alții, profitând de naivitatea sau încrederea lor; Persoană care înşeală pe alții şi îşi însuşeşte, prin mijloace frauduloase bunuri străine; şarlatan; potlogar; pungaş; impostor – Persoană care caută să înşele, profitând de necunoștința sau de buna-credinţă a oamenilor; şarlatan, mincinos.

 

Acestea sunt – potrivit dicționarelor explicative ale limbii romane –  caracterizările personajelor centrale care se ocupa de „administrarea” fondurilor alocate orașului Sibiu de către autoritățile române pentru Capitala Culturala europeană a anului 2007.

Ca să vă faceți o idee asupra sumelor vehiculate, numai campania de promovare a evenimentului costă contribuabilii 3,22 milioane lei (32,2 miliarde lei vechi) –  fără TVA. „În data de 28.07.2006, a fost semnat, la Sibiu, protocolul de colaborare dintre Ministerul Culturii şi Cultelor, reprezentat de Sergiu Nistor, comisar guvernamental pentru programul Sibiu Capitala Culturala Europeana 2007, de Klaus Iohannis, reprezentant al Consiliul Local Sibiu şi preşedinte al Asociaţiei Sibiu 2007, Capitala Culturala europeana şi de Martin Bottesch, preşedintele Consiliului Judeţean Sibiu. Acest protocol este primul document care se refera la bugetul alocat programului Sibiu Capitala Culturala europeana 2007, buget evaluat la 43 de milioane RON –  430 de miliarde lei vechi”, informează site-ul oficial al manifestării, sibiu2007.ro. Pentru cine nu a citit prea atent comunicatul de mai sus, atragem noi atenția asupra titulaturii sub care a semnat protocolul Klaus Johannis, altfel unul dintre cei mai controversați primari ai ţării: președinte al Asociaţiei Sibiu 2007. Deci, folosindu-se de multiplele sale „eu”-ri interioare, primarul Sibiului a semnat ca ONG-ist.

„Eu-l” primarului dă spaţii „eu-lui” ONG-istului

Încercând să aflăm câteva date despre această organizație neguvernamentală, am găsit următoarele: că, pe lângă biroul alocat în clădirea Primăriei Sibiu, conducerea Asociației (adică primarul Klaus Iohannis) a decis să-şi atribuie deschiderea unui spaţiu de lucru şi în Casa Luxemburg din Piața Mică, nr. 16, unde se va afla organismul executiv al Asociației, Biroul Sibiu 2007 şi de unde se vor coordona toate activitățile pregătitoare. Un al treilea spațiu de lucru se va deschide în decursul acestui an în Piaţa Mare, în Sala Mare a clădirii care va găzdui Primăria, edificiu aflat în prezent în plin proces de restaurare, aflăm din surse deschise. Tot din aceleași surse aflăm că bugetul alocat pentru Programul Sibiu 2007 a fost negociat de Primăria Municipiului Sibiu (adică de Klaus Iohannis) şi Asociaţia Sibiu 2007 (adică tot de Klaus Iohannis) cu Guvernul României. La „Scopurile Asociației”, conform prezentării de pe site-ul menționat, suntem informați că „Asociaţia este o organizație nepatrimonială, neguvernamentală, apolitica şi independentă, având un strict caracter cultural şi instructiv-educativ” şi că „Asociaţia va coordona derularea Programului Sibiu 2007, va asigura colectarea de fonduri necesare pentru organizarea, realizarea şi promovarea Programului Sibiu 2007. Structura executivă a Asociaţiei are următoarele sarcini: coordonare generală a Programului Sibiu 2007; detalierea obiectivelor si conceptelor artistice ale programului cultural; derularea etapei preliminare de selecție a proiectelor consultare şi coordonare cu partenerii luxemburghezi; punerea în practică a programului cultural; punerea în practica a unei strategii de comunicare şi marketing; gestiunea administrativă şi financiară a Programului”. Super! Nu?! Şi nu se oprește aici: conform statutului ONG-ului, funcția de preşedinte de onoare al Asociației Sibiu 2007 „este deținută de ministrul Culturii în exercițiu”, adică de Adrian Iorgulescu, același cu care Asociaţia şi Primăria (adică Klaus Iohannis şi Klaus Iohannis) a negociat şi implementează bugetul Capitalei Europene Sibiu 2007.

Cort temporar de două milioane de euro

Printre primele proiecte care au îngrozit sibienii este cel avizat deja de ministerul Culturii si Cultelor şi care prevede ridicarea în centrul Sibiului a unui cort-mamut în valoare de doua milioane de euro (aţi citit bine). Şi aceasta în ciuda criticilor aduse de arhitecți şi reprezentanţi ai societăţii civile din Sibiu, după cum presa a consemnat deja. Prin Avizul nr. 45/Z/21. 02.2006, eliberat de minister la 28.03.2006, autoritățile locale au liber la construcția unui „cort pavilion multifuncțional” şi a unor corturi platforme cu titlu provizoriu în valoare de doua milioane de euro.

"Celebrul" cort de circ folosit, a cărui închiriere a costa enorm, dublu faţă de cumpărarea unui cort identic, dar nou, fiind un jaf pe faţă!

“Celebrul” cort de circ vechi, a cărui închiriere a costat enorm, dublu faţă de cumpărarea unui cort identic, dar nou, fiind un jaf pe faţă!

Pe lângă aceasta, ministerul Culturii a mai avizat şi reconstruirea „Turnului Cisnădiei” pe vechiul amplasament, dar cu materiale moderne (sticla-metal) si realizarea unui parcaj subteran (Nota redacţiei „Justiţiarul”: s-a renunţat, în cele din urmă, la proiectul acel total deplasat şi neconcordant cu aspectul arhitectonic!). Aceasta, deşi o seamă de arhitecți şi istorici şi-au manifestat dezaprobarea fata de acest proiect, susținând că nu se respectă reglementările în vigoare, că este supraevaluat şi că nu a primit avizele stabilite de lege pentru a fi transpuse în realitate, fapt reclamat la vremea respectiva de presa, dar, evident, în van. Deşi suma depăşeşte un milion de euro, Departamentul National Anticorupție nu a părut să observe afacerea.

Nistor are lipici la finanţări de sute de mii de euro

     Iohannis în conflict de interese? Nici pomeneală. Pentru că altfel, până acum, partenerul său de administrare a bugetului Sibiu 2007 din cadrul MCC, „comisarul” guvernamental Sergiu Nistor, mâna dreaptă a ministrului PNL, Adrian Iorgulescu, sigur şi-ar fi dat seama. Deşi, la o privire mai atentă şi Sergiu Nistor pare sa exceleze în funcţii şi „merite”. Numele lui Nistor este legat de numeroase afaceri „culturale”, cu cifre cu multe zerouri în coadă privind valuta forte. Nistor a fost mâna dreaptă şi a fostului ministru al Culturii şi Cultelor, Ion Caramitru, pus să negocieze şi în cazul aprobărilor dubioase obţinute atunci pentru ridicarea unei clădiri-mamut lângă Catedrala Sfântul Iosif. Tot Sergiu Nistor, ca director general MCC Direcţia Generală a Patrimoniului Cultural pe vremea lui Caramitru, a reușit performanţa să umble şi la fondurile Băncii Mondiale obţinute de România pentru complexul monumental al lui Brâncuşi de la Tg. Jiu: 700.000 de euro. Gestionarea acestora într-un mod aberant a dus la afectarea dezastruoasa a ansamblului sculptural. Restaurarea Coloanei fără sfârşit a costat până la urma 1,5 milioane de dolari. Ideea restaurării i-a aparținut inițial brâncuşologului Radu Varia, care, în 1991, prin Fundațiile Internaționale Constantin Brâncuși, încheie un acord cu Guvernul României privind restaurarea ansamblului de la Tg. Jiu. În 1998, când Banca Mondiala a decis acordarea fondurilor necesare, proiectul propus de istoricul de arta Radu Varia a căzut, fiind blocat prin intermediul aceluiași Sergiu Nistor. În schimb, cu Brâncuși răsucindu-se în mormânt, restaurarea unui obiect de artă unic în lume a fost făcută de uzina „Turbomecanica”, iar, la circa un an de la inaugurare, Coloana fără sfârşit a fost relăcuită de firma Grandstone Bumbești Jiu, în urma operațiunii de curăţare pe monument apărând mai multe pete. Monument de o valoare inestimabila pentru patrimoniul umanităţii, afectat. DNA, ceva? N-aude, nu vede.

Fals internaţional: „Comisarul” pretinde că are Legiunea de Onoare a Franţei

Într-un drept la replică adresat lui Doru Buşcu şi revistei Academia Caţavencu pe această temă, găzduit de site-ul Sibiu 2007, „comisarul” Sergiu Nistor dezminte că ar avea cumul de funcţii şi îl trimite pe Mircea Toma să studieze site-ul Universităţii de Arhitectura şi Urbanism „Ion Mincu”. Am urmat şi noi sfaturile lui Nistor şi, ce-am găsit? Comisarul guvernamental este doar şi prodecan al Facultăţii de Arhitectura şi „organizator” şi „gestionator” al Masterului de Gestiune a patrimoniului cultural de către comunităţile locale – „nou înfiinţat”. Şi ce-am mai aflat? Că Sergiu Nistor are Legiunea de Onoare a Guvernului francez. Interesându-ne chiar la sursa – respectiv statul francez – am descoperit că Sergiu Nistor este un escroc! Legiunea de Onoare este cel mai înalt ordin al Franței şi a fost instituită de Napoleon Bonaparte pe 19 mai 1802 în semn de recunoştinţă pentru servicii aduse statului, armatei şi cetățenilor Franței. Din surse apropiate de Gardianul Sigiliilor şi Ministerul de Externe al Franței, care ne-au confirmat inexistenţa conferirii unui astfel de ordin pentru Sergiu Nistor, am mai aflat că autoritățile de la Paris devin extrem de nervoase când aud despre astfel de imposturi, pasibile conform legii franceze, de închisoare.

De altfel, relaţiile neprincipiale ale lui Nistor din trecut sunt prezente şi acum în cazul organizării Programului Sibiu 2007. Nistor nu-şi uită fostul şef, veşnic preşedinte al UNITER Ion Caramitru, şi îi oferă pentru promovarea Sibiului (!?), nici mai mult nici mai puţin decât organizarea Galei Uniter în 2007, pe banii noştri, aprobată ca „proiect cultural”. Dar, dacă ne uităm mai bine la prestigiosul Juriu care aprobă proiectele din cadrul Programului Sibiu 2007, ce descoperim? Din acesta fac parte: Aura Corbeanu, Corina Şuteu, Cornel Todea, Horia-Roman Patapievici, Victor Rebengiuc, Paul Niedermaier, ministrul Adrian Iorgulescu, Gabriel Liiceanu, Nicolae Manolescu, Dan Perjovschi şi, cu voia dumneavoastră, ultimul pe lista, Ion Caramitru. Printre alte proiecte interesante aprobate de acest juriu de excepție, găsim şi unul extrem de necesar pentru intelectul poporului: „Experiența Eu-lui în literatura europeană din Est şi din Vest”, propus şi organizat de „Academia Evanghelica TRANSILVANIA”, mai precis „Evangelische Akademie Siebenburgen”. Încercând pe site-ul acesteia să aflăm câteva detalii despre „Eul” nostru, la www.eas.neppendorf.de/ deşi apare şi un steguleţ tricolor, nu găsim nici un text în româneşte. În schimb găsim nişte nume, participanţii care vor reprezenta România la această manifestare extraordinară. Tot pe banii noştri. Aţi ghicit? Printre Gabriela Adameşteanu, Ana Blandiana, Mircea Cărtărescu, Andrei Pleşu s.a., se strecoară şi onor Gabriel Liiceanu şi Horia Roman Patapievici, distinşi membri ai Juriului care a aprobat proiectul “Eului”. (Nota redacţiei „Justiţiarul”: toţi aceşti ’telectuali au avut propriile proiecte aprobate şi plătite cu bani grei, dacă nu direct ei, atunci prin intermediul soţiilor!)

Problemele legate de organizarea evenimentului european „Capitala Culturala a Europei – Sibiu 2007” nu se opresc aici. Ele au intrat deja în atenţia organismelor europene, care cofinanţează manifestările ce se vor derula pe parcursul anului viitor în Sibiu. Dacă DNA nu decide să înceapă mai multe investigaţii riscăm să intrăm în Uniunea Europeană, la anul, ca autori ai unei escrocherii de marcă românească, patentată la nivel european.

                                                                                     Luca ILIESCU (Ziarul „Ziua” – 2006)

Trackbacks / Pings

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *